Udstilling på Eskegården: Beder skoles jubilæum + Beder Butikscenter

UDSTILLINGEN ER AFSLUTTET!

Beder Skole fejrer 50-års jubilæum i 2019.

Beder Malling Kommune var hurtig til at udstykke grunde til parcelhuse i 1960’erne, men langsom til at bygge en ny skole.

I 1965-66 blev skolens 6. årgang undervist på Malling Skole; det var forældrene meget utilfredse med. Den lokale arkitekt tegnede en ny skole.

Den nyansatte skoleinspektør Knud Iversen og lærerne syntes at indretningen var alt for traditionel. Nogle arkitektfirmaer havde tegnet en “planskole”, der var af god kvalitet, fremsynet og hurtig at bygge. Sådan blev det. I alt tog det 10 år før skolen var helt færdigbygget.

Vi har valgt en 12 billeder fra skolens opførelse og dagligdag.

I 1969 indviede man også Beder Butikscenter. Her har vi valgt et par billeder med datidens annoncer.

Der var stor interesse for udstillingen allerede medens den blev hængt op den 31.10.19