Forside

Billede fra “Skørteklubben” for 50 år siden – altså 1974.

Har du gamle billeder til at ligge, vil vi gerne overtage dem eller låne dem til kopiering.

—000—

Med app “Opdag Aarhus” på telefonen, kan I gå tur i Beder og Malling, se gamle billeder af husene og læse deres historie. Som noget nyt er der også “Børnenes Lokalhistorie”, hvor de kan følge en person omkring 1910. Målrettet børn 10-13 år.

—–000—–

Vi er altid interesseret i foto og dokumenter fra området. Spørg os før I smider det ud!

VIGTIGT. Ny mail adresse:

—000—

Beder-Malling Egnsarkiv dækker Beder og Malling Sogne. Dets opgaver er at indsamle skrevne, trykte, tegnede og fotograferede materialer (arkivalier), som kan være med til at fortælle egnens og dens beboeres historie.
Vi modtager gerne arkivalier fra personer eller om egnen. Er du i tvivl, om dine arkivalier har interesse for os, så spørg venligst.
Mange værdifulde arkivalier går tabt i oprydning! Om hundrede år er alting ikke glemt – men gemt i Lokalarkiverne.
På hjemmesiden bestræber Arkivet sig på at overholde de regler, der gælder med hensyn til brug af fotos.