Forside

21 billeder på opslagstavle
Arkivet har en opslagstavle på Eskegården. Her har vi løbende udstillinger om forskellige emner.
Lige nu er opslagstavlen udlånt til “Fotoholdet”. Efter sommerferien vender vi tilbage med nyt emne.

Arkivet er atter åbent for besøgendes.

Mundbind og Coronapas forlanges.

Der skal bestilles tid for besøg, så vi ikke bliver for mange på en gang!

—–ooo—–

Vi er altid interesseret i foto og dokumenter fra området. Spørg os før I smider det ud!

VIGTIGT. Ny mail adresse:

—ooooo—

Beder-Malling Egnsarkiv dækker Beder og Malling Sogne. Dets opgaver er at indsamle skrevne, trykte, tegnede og fotograferede materialer (arkivalier), som kan være med til at fortælle egnens og dens beboeres historie.
Vi modtager gerne arkivalier fra personer eller om egnen. Er du i tvivl, om dine arkivalier har interesse for os, så spørg venligst.
Mange værdifulde arkivalier går tabt i oprydning! Om hundrede år er alting ikke glemt – men gemt i Lokalarkiverne.
På hjemmesiden bestræber Arkivet sig på at overholde de regler, der gælder med hensyn til brug af fotos.