Forside

På 1. sal har vi udstillingen om Beder-Malling i besættelsestiden 1940-1945

—–ooo—–

Arkivet holder åbent hus på Arkivernes Dag lørdag 13. november kl. 10-16.
Vi viser film hver time. Udstillingen med Besættelsen i Beder-Malling 1940-1945 kan ses på 1. sal. Lokalhistorisk Kalender for 2022 er klar den dag – temaet er dronebilleder fra Beder og Malling.

—–ooo—–

Vi er altid interesseret i foto og dokumenter fra området. Spørg os før I smider det ud!

VIGTIGT. Ny mail adresse:

—ooooo—

Beder-Malling Egnsarkiv dækker Beder og Malling Sogne. Dets opgaver er at indsamle skrevne, trykte, tegnede og fotograferede materialer (arkivalier), som kan være med til at fortælle egnens og dens beboeres historie.
Vi modtager gerne arkivalier fra personer eller om egnen. Er du i tvivl, om dine arkivalier har interesse for os, så spørg venligst.
Mange værdifulde arkivalier går tabt i oprydning! Om hundrede år er alting ikke glemt – men gemt i Lokalarkiverne.
På hjemmesiden bestræber Arkivet sig på at overholde de regler, der gælder med hensyn til brug af fotos.