Forside

Arkivet er igen åbent for besøgende.

Kontakt os venligst inden besøg og aftal en tid.

—000—

Forside til Egnskalender 2022. Viser arbejdet med Bering-Bedervejen
Lokalhistorisk kalender 2022 med dronebilleder af Beder og Malling set fra luften. Billederne er fra foråret 2021.

Kalenderen er indsamlet fra forretningerne men kan naturligvis købes på Arkivet onsdage og torsdage.

Når I køber kalenderen, støtter I arkivets arbejde, ligesom de lokale annoncører har støttet arkivet ved at tegne en annonce.

—000—

Med app “Opdag Aarhus” på telefonen, kan I gå tur i Beder og Malling, se gamle billeder af husene og læse deres historie. Som noget nyt er der også “Børnenes Lokalhistorie”, hvor de kan følge en person omkring 1910. Målrettet børn 10-13 år.

—–000—–

Vi er altid interesseret i foto og dokumenter fra området. Spørg os før I smider det ud!

VIGTIGT. Ny mail adresse:

—000—

Beder-Malling Egnsarkiv dækker Beder og Malling Sogne. Dets opgaver er at indsamle skrevne, trykte, tegnede og fotograferede materialer (arkivalier), som kan være med til at fortælle egnens og dens beboeres historie.
Vi modtager gerne arkivalier fra personer eller om egnen. Er du i tvivl, om dine arkivalier har interesse for os, så spørg venligst.
Mange værdifulde arkivalier går tabt i oprydning! Om hundrede år er alting ikke glemt – men gemt i Lokalarkiverne.
På hjemmesiden bestræber Arkivet sig på at overholde de regler, der gælder med hensyn til brug af fotos.