Forside

Kiosken lå i svinget Ajstrup Strandvej – Hyldevænget 1. Foto ca. 1960

På grund af restriktionerne kan vi endnu ikke meddele, hvornår arkivet åbner for besøgende. Arkivet kan kontaktes på mail.

Vi er på arkivet fra onsdage og torsdage og kan der kontaktes pr. telefon.

—–ooo—–

I anledning af 80 år for besættelsen af Danmark og 75 år for befrielsen havde arkivet planlagt en udstilling og også foredrag. En overgang måtte vi ikke have besøgende og foredrag blev aflyst.

I stedet satte vi artikler på hjemmesiden og skrev samtidig på Facebook Det gamle Beder Malling.

– Morgenbladet (illegalt blad) fra 13. april 1945 Klik her

– Budstikken (illegalt blad) fra 6. april 1945 Klik her

– Alsang og Befrielsesbudskabet den 4. maj 1945 Klik her

– Artikel om Besættelsen 9. april. Klik her
Læs også artikler fra Fællesbladet 2/2010, 2/2015 og 2/2020. Klik på årstallet

– Kongemærket Klik her

– Beder under besættelsen Klik her

Tysk luftmeldepost i Malling Bjerge 1940-45 Klik her

—–oooo—–

Vi er altid interesseret i foto og dokumenter fra området. Spørg os før I smider det ud!

VIGTIGT. Ny mail adresse:

—ooooo—

Beder-Malling Egnsarkiv dækker Beder og Malling Sogne. Dets opgaver er at indsamle skrevne, trykte, tegnede og fotograferede materialer (arkivalier), som kan være med til at fortælle egnens og dens beboeres historie.
Vi modtager gerne arkivalier fra personer eller om egnen. Er du i tvivl, om dine arkivalier har interesse for os, så spørg venligst.
Mange værdifulde arkivalier går tabt i oprydning! Om hundrede år er alting ikke glemt – men gemt i Lokalarkiverne.
På hjemmesiden bestræber Arkivet sig på at overholde de regler, der gælder med hensyn til brug af fotos.