Lægerne i Malling/ forfatter læge Klaus Kelstrup

 I en folketælling i Malling i 1880 nævnes ingen læge, men i 1890 er der to. Den ene må være Heinrich Callisen på Norslund.

Hvorfor læge på Norslund, længere ud, kunne han vel ikke komme i sognet. Heinrich Callisen var sønnesøn af Henrich Callisen (11. maj 1740 – 5. februar 1824) dansk læge og kirurg, som anses for at en af dansk kirurgis fædre. Han kom 15 år gammel til København for at blive udannet til kirurg hos en bartskærer, en barber med ret til kirurgisk behandling, Callisen blev svend i 1758, herefter ansat i Helsingør, hvor han blev regimentskirurg. Herefter  fik han eksamen ved Universitets kirurgiske uddannelse. Han blev overkirurg på fregatten Hvide Ørn i 1861. Uddannede sig videre i udlandet og på Frederiks Hospital i København og endte som professor. Han havde en stor faglitterær produktion og skrev bl.a. “Fysiske og medicinske betragtninger over København”, en omfattende beskrivelse af de sundhedsmæssige forhold i byen.

Callisen arbejdede for en sammenlægning af den medicinske og kirurgiske uddannelse, men dette skete først i 1838. Det fik hans sønnesøn Heinrich f.27.3 1816 glæde af. Han fik embedseksamen i 1842, var læge på Stevns i 1846, hvor faderen var proprietær. Han havde således såvel interesse for landbrug som for lægegerning, dette er vel baggrunden for købet af Norslund i 1856. Han fungerede som landmand og læge til sin død 26.6 1907. Han er begravet på Malling Kirkegård, lige nord for kirken. Han efterlod sig 3 ugifte døtre, som var kendte personligheder i Beder, hvor de boede i et af de hvide huse på Beder Landevej til omkring 1940.

Som anført var der i 1890 to læger i Malling. Læge Erik Rosenkvist Mønster virkede fra juni 1882 -april 1883. Han foretrak imidlertid at slå sig ned i Hasle på Bornholm, hans kone var bornholmer.

Hvor Mønster boede, ved jeg ikke. I 1885 blev der, i lighed med mange andre steder i landet, dannet et aktieselskab ” A/S Malling lægebolig”, som købte jord af Købmand Niels Jensen, som havde købt jorden i 1884 af gdr. Niels Rasmussen, Pedholt. I Malling opførtes ejendommen, som i dag ligger på Bredgade 69.

Læge Georg Christian Elmkvist
Læge Georg Christian Elmkvist

Læge Georg Christian Elmquist 20.6 1856 – 4.10 1933 blev læge vinteren 1885 og blev læge i Malling fra august 1886 til september 1911. Bredgade 69 blev tilskødet Læge Elmquist i 1899.

Læge Elmquist solgte sin praksis til Hans Minor Kromann. som startede i Malling i oktober 1911.

Hans Minor Kromann blev født 15.12 77 i Marstal, som søn af en skipper og skibsredder. Familien er nævnt flere gange i Carsten Jensen roman ” Vi, de druknede”.

Læge H.M. Kromanns Citroën foran lægeboligen på Bredgade 69
Læge H.M. Kromanns Citroën foran lægeboligen på Bredgade 69

Kromann, som først døde 11/7 1971, gik på pension i oktober 1937, måske på grund af dårligt helbred, han havde i hvert fald en vikar i foråret 1937. Vikaren blev på en tur ad Tisetvej (den hed vist Tandervej dengang) mod Malling en tidlig morgen så begejstret for hvad han så, at han blev enig med sig selv om, at han ville være læge i Malling.

Det var Viggo Høgsbro Kelstrup 22.2 1907 -31.3 1987, som var læge i Malling fra 1.10 1937 -1.10 1980.
Han flyttede i 1954 lægeboligen til Århusvej 2,  det nuværende Bredgade 29.

På grund af befolkningstilvækst blev det efterhånden nødvendigt med to læger, og Klaus Kelstrup f. 1938 trådte til 1.5 1970.

1974 flyttede praksis til Sofienlystvej 1 til nyt lægehus, bygget til 3 læger, med plads til personale, og en jordemoder, som i en periode holdt til der.

1977 var det læge Allan Pedersen f. 1946 der absolut ville være læge i Malling.
Viggo Kelstrup blev i 1980 afløst af læge Kresten Nielsen f. 1948. Lægehuset blev udvidet i 1985, der skulle være plads til mere personale, medicinske studenter, og læger under uddannelse.
I 1994 blev læge Mette Kjærgaard f. 1959 partner efter at hun i flere perioder havde fungeret i huset som reservelæge eller vikar.
Allan Pedersen fik i 2002 lyst til andet arbejde og blev afløst af Ellen Bach Helfritsch f.1960. Klaus Kelstrup fulgte tidens trend, med lyst til en 3 alder, og lod sig pensionere pr. 1.1 2003. Han blev samme år afløst af Henrik Spanggaard f.1964. Læge Karen Goss f.1964 tiltrådte i 2007. Huset blev udbygget.
Efter Kresten Nielsens alt for tidlige død i 2008, er Tore Engsig Karsø f.1971 indtrådt som partner i 2009.

Da lægehuset blev bygget 1974 ønskede Viggo Kelstrup, at det skulle hedde Beder – Malling lægehus. Men efterhånden er det blevet til Lægehuset i Malling, da der jo nu også er et lægehus i Beder. Her begyndte Ole Fendinge Olsen f. 1944 i 1976, i 1986 afløst af Solveig Holdt-Olesen f 1946, der fungerede til sin død i 1994, fra 1990 i samarbejde med John Nelson f 1951, som siden 1995 har haft Lilian Bremer f.1956 som kompagnon.

31.1.2011

Kilder: Nich Nyland : De praktiserende læger i Danmark 1800- 1910

Den danske lægestand

Private papirer