Befrielsen 5. maj 1945

Hurtigt efter besættelsen etablerede tyskerne en luftmeldepost på Ennehøj i Malling Bjerge. Barakken blev taget i øjesyn straks efter 5. maj. Gårdejer Nils Pedersen tog sine børn med for at se barakken.

Tyske soldater og menige på vej hjem efter kapitulationen