Historien om fabrikant Frederik Aaby Madsen, Malling Stavfabrik og Savværk.

Stavfabrikken og savværket lå, hvor Brugsen i Malling nu ligger. Huset, hvor Aaby Madsen havde privatbolig og kontor er fortsat på Bredgade 63-65.

 

Fr. Aaby Madsen kommer til fabrikken (der på det tidspunkt hedder Malling Dampbødkeri og Savværk) som formand i 1916, køber den året efter og driver den til 1966, hvor den lukkes. Fabrikken fremstiller smørdritler.

Etableringen af et jernbanenet i hele landet fra 1880´erne får stor betydning for smøreksporten til England, som foregår via udskibning fra Esbjerg. Smørret pakkes i dritler, og eksporten giver derved arbejde både til mejerierne, lokalt andelsmejerierne i Beder og Malling, og til fabrikanterne af stave.

Hads og Ning Herreds jernbane, den nuværende Oddergris, transporterer kævlerne til Stavfabrikken. Kævler er større træstammer, som bliver skåret op til stave, som derefter blev samlet til dritler eller tønder, hvor smørret bliver anbragt.

Biproduktet savsmuld anvendes til røgning og er via jernbanen eksporteret så langt som til Hamburg og Neumünster.

Som et kuriosum kan det nævnes, at den store dampmaskine på fabrikken bygget af Søren Frichs til Verdensudstillingen i Aarhus 1909 og virker på fabrikken fra 1930 til lukningen i 1966, hvor det gør Aaby Madsen oprigtig ondt at slukke den ned for sidste gang, da den fungerer upåklageligt. Lukningen af fabrikken skyldes en udvikling, hvor smørret eksporteres i pakker i stedet for i dritler.

Hele fabriksanlægget rives ned i 1974 og den 22 m store skorsten sprænges i luften.

I byen taler man om, at Aaby Madsen er god til at tjene penge. I daglig tale kaldes han ”millionæren”. Faktisk lykkes det ham at unddrage skattemyndighederne en formue på 3,6 millioner kr. under krigen 1940-45 tjent på sort handel med generatortræ ( til at fyre op med). Aabye Madsen er langt fra alene om at skulle efterbetale og få en stor bøde (3,1 millioner kr.) – et ufatteligt stort beløb i 1946. En særlig lov sikrer, at efterbetaling af skattegæld for sort arbejde under krigen båndlægges til særlige formål som nye anlægsarbejder og altså ikke går i den lokale kommunekasse.

Ajstrup skole bygges i 1953 for penge fra anlægsfonden – det siges, at Aaby Madsen bliver sur over ikke at være inviteret til indvielsen, når han nu har betalt den! Det lader ikke til, at borgerne i Malling tager hans skattebøde alvorligt; han er æresmedlem i Malling Borgerforening til sin død i 1973.

Artiklen er bragt i Fællesbladet. Redigeret og forfattet af Kirsten Williams 31.1.2011

Har læserne andre oplysninger om Aaby Madsen, Stavfabrikken eller billeder, så er Egnsarkivet meget interesseret i oplysninger. Ring torsdag aften på 86931055 eller mail