Bipiber

Arkivet fik en forespørgsel fra en biavler der gerne ville vide noget om kobbersmedjen i Malling,  der fremstillede bipiber.

Det viste sig at være Blikkenslagermester Holger Møller, Bredgade 61 Malling.

Holger Møller var født i Århus i Vor Frue sogn 5.8. 1881, søn af Købmand Niels Vilhelm Møller og Marie Jørgensen på Vestergade 44 Århus. Holger var gift med Ane Margrethe f. Jessen.

I 1908 købte Holger Møller Bredgade 61 i Malling, han fik skøde på det i 1909. Holger købte huset af Blikkenslagermester A. Hansen, der havde købt i 1895 af Jens Simon Hansen, grunden var blevet udstykket i 1894.

Holger Møller døde d. 25.6.1953 og blev begravet på Malling Kirkegård.

Huset revet ned i 1976 for at give plads til stien der går fra Bredgade op til Brugsen. De sidste par år inden det blev revet ned var der blomsterbutik i huset.

Holger Møller blev kaldt ”Blik Møller”. Han fremstillede bla. meget andet bipiber eller ”Den danske røgblæser”. Et instrument der blev brugt i forbindelse med biavl.

Fra Wikipedia:  Røgpuster bruges i forbindelse med biavl. Røg fra grene og blade er et almindeligt anvendt middel til at drive bierne væk fra honningtavlerne. Bierne tror tilsyneladende, at deres hjem trues af skovbrand, og fylder sig derfor med honning for at tage forråd med, hvis de skal forlade boet. Når de har fyldt honningmave, kan de ikke krumme sig så meget sammen og stikke. En røgpuster består af et forbrændingsrum og en blæsebælg til at puste røgen ud med.