4H arbejdet i Beder-Malling -1972 til 1982

Fortalt af arkivleder Kirsten Williams

Indledning
4H landbrugets børne- og ungdomsorganisation blev startet omkring 1900 i USA og tog sin begyndelse i Danmark i 1924. Det er fortsat en verdensomspændende organisation. 4H er en landsdækkende almennyttig forening for børn, unge og voksne på landet og i byen, med interesse for natur, dyr, haver og madlavning

 De fire H’er i firkløveret står for Hånd, Hoved, Hjerte og Helbred.
 4H’s formål er at skabe nysgerrige, ansvarlige og engagerede børn og unge ved praktiske og kreative aktiviteter med fx natur, dyr, jord og mad. Arbejdet er organiseret i 60 klubber og 6 gårde i 2023. På gårdene er der aktiviteter for børn i alle aldre, og det er især aktiviteter omkring dyr. Gårdene er meget forskellige, og det er deres dyrehold også. Nogle gårde har heste og tilbyder opstaldning af både heste og andre dyr. Andre gårde har smådyr som kaniner, marsvin eller andet.

4H klubben i Beder-Malling-Mårslet.
I 1972 købte Poul Dufresne og hans kone Inger Maria et husmandssted på Snovdrupvej 16 med et par hektar jord til. De meldte sig straks ind i Husmandsforeningen. Poul var udlært tømrer, men en knoglesygdom gjorde ham til førtidspensionist i en ung alder. Poul engagerede sig i ungdomsarbejdet i 4H og kom i bestyrelsen i 1974. Siden steg aktiviteterne støt. De typiske aktiviteter var hold i bagning og madlavning på Ajstrup Skole, havebrug og pasning af dyr samt ridning. Det var Landbo-og Husmandsforeningens børne- og ungdomsafdelinger, der organiserede arbejdet, og derfor var målgruppen i mange år børn fra landet. Der var lagt vægt på individuelle præstationer, konkurrencer, og pointgivning for givne præstationer. I 1976 blev 4H klubben en realitet med egne vedtægter og bestyrelse.
Poul så mere en udvikling i at skabe et fællesskab omkring de opgaver, der skulle løses, så børnene hjalp hinanden. I 1976 kommer omkring 200 børn fra Beder-Malling området to gange om ugen på gården, 50 børn er på venteliste; 75 procent er piger. På Fløjstrupvej blev et stykke jord anvendt til små haver for børnene. Ejeren af jorden var måske ikke så imponeret af havearbejdet, så haverne blev flyttet til Pouls gård. I Landbokredse var man heller ikke ubetinget begejstret for at interessegrupperne var åbne for alle og ikke forbeholdt børn fra landet. Det var dog betingelsen for at opnå tilskuddet fra Kommunen. Største delen af børnene kom fra Beder og Malling by.

4H gården
I 1976 gik Poul i gang med at få ejendommen formaliseret som Danmarks første 4H gård. Det krævede dog, at Aarhus Kommune ville oprette flere interessegrupper, så økonomien kunne løbe rundt. Det var også en investering i at købe 4 heste, 1 so med grise, 30 høns, 10 ænder, 10 gæs, 3 får, 2 kalve, 2 geder og 20 kaniner. Ejendommen fik status som 4H gård i 1977.
Det var klart først og fremmest hestene, der trak børnene til. De kunne fint klare pligterne som rengøring i hønsehuset ”det giver varme, men det lugter” konstaterer et par piger, bare der var udsigt til en ridetur med hestene. Udover interessegrupperne kom nogle børn fast på gården som hestepassere, men økonomien gav udfordringer. Der var kun tilskud til interessegrupperne i 3 kvartaler om året, og oveni skulle der betales moms af samme tilskud. Hustruen Inger Maria havde fuldtidsjob i Aarhus, ellers kunne det ikke løbe rundt.
Om sommeren blev der arrangeret 2 ferieture på hver en uge. De boede på et fast sted, men tog på udflugt i prærievognen og med større børn på hest bagefter. Inger Maria brugte sin ferie på at være madmor, så også mindre børn kunne deltage i turen.
I 1980 fik Poul Dufresne Brugsen Mallings hæderspris for ”Inspiration og initiativ i forbindelse med 4H arbejdet i Beder-Malling”. Samme år kom en vindmølle op på gården, og børnebogsforfatteren Peter Laursen udgav sin bog ”Min dag på gården” om netop 4H i Malling.

Tilskuddet til interessegrupperne blev år for år reduceret og i 1982 holdt det helt. 4H gården måtte lukke ned. Nogle få hestehold kørte for lavt blus til 1984, hvor ejendommen blev solgt. Klubben fortsatte til 1986, hvor også den ophørte.

En ny 4H gård blev etableret i Løjenkær, den ophørte i 2004, da buslinien blev nedlagt. I 2023 er der en 4H klub i Aarhus.

Har du historier og foto fra 4H tiden, så kontakt Arkivet!

På tur med prærievognen og rytterne bagved. Poul Dufresne har tøjlerne