Alsang og Befrielsesbudskabet 4. maj 1945

I foråret 2020 er fællessang-hver for sig- blevet en national tilkendegivelse af sammenhold i en krisetid.
Under besættelsen 1940-1945 blev Alsang en speciel form for fællessang, der blev afholdt som en tilkendegivelse af nationalt sammenhold i store stævner. Det første fandt sted i Aalborg 4.juli 1940 med deltagelse af ca. 1500. I løbet af august og september mødtes tusindvis af mennesker for at synge fællessang med samtidig transmission i radioen.

Kong Chr. X havde fødselsdag d. 26. september, og en række virksomheder og privatpersoner gik sammen om at udgive kongesangbogen til brug for Alsang. Man måtte tage hensyn til den tyske censur, så sangene var ikke alt for nationalistiske.  Sange, der blev sunget, var fx

I Danmark er jeg født
– Jylland mellem tvende have
– Det haver så nyligen regnet
– Den danske sang
– Vort modersmål er dejligt
– Se det summer af sol
– Du danske mand
 
Der er et yndigt land

Sangstævnerne mistede deres popularitet i de næste måneder og ophørte helt i 1943 med indførelsen af mødeforbud.
Kongesangbogen fra 1940 nåede at udkomme i 2.mio eksemplarer igennem årene.

Om aftenen den 4. maj 1945 holdt organist ved Malling Kirke Nicolay Edsen elevkoncert på Malling Kro. Det var afslutningen på vinterens musikundervisning, og eleverne skulle hver fremføre et musikstykke for en sal fyldt med forældre og folk fra byen.
Koncerten gik i gang, men blev brat afbrudt kl. 20.40, da døren blev slået op med budskabet om, at tyskerne havde kapituleret, lige var kommet fra London. Kapitulationen var godt nok først fra 5. maj kl. 8, men der blev straks stor jubel, eleverne kunne ikke længere koncentrere sig om at fremføre noget. I stedet sang man adskillige fædrelandssange.
Specielt for to af deltagerne var det et længe ventet budskab. Anna Glysing Jensens mand Viktor var i koncentrationslejr i Tyskland og nåede hjem med De hvide busser. Direktør Jensen fra Malling Dampmølle var gået ”under jorden”, og sønnen deltog i modstandskampen. Fru Jensen var også til stede under koncerten og dybt bevæget. Både mand og søn vendte uskadte tilbage.
Ingen glemte den elevkoncert. Birgit Riis har skrevet en erindring om den specielle aften.
Læs den her

Kilder Wikipedia og Danmarkshistorien Aarhus Uni/besættelsestiden
Sammensat af arkivleder Kirsten Williams 04.05.2020