Malling Plejehjem er nu historie – 29.10. 1935-17.11.2015

Fortalt af arkivleder Kirsten Williams Beder-Malling Egnsarkiv

Før 1935
I 80 år har Starupvej 9 været hjemmet for ældre, der ikke længere kunne klare sig i eget hjem. De Gamles Hjem, som det hed oprindeligt, blev bygget af Sognerådet i Beder-Malling kommune.  Folketinget havde i 1933 vedtaget en Lov om Offentlig Forsorg, så meget fremsynet gik landkommunen straks i gang med at projektere hjemmet. Før 1933 måtte man på fattiggården, landbrugsejendommen ”Udsigten” i Elmose, hvis man ikke kunne forsørge sig selv. Når man var på ”Sognet”, mistede man sine borgerlige rettigheder og kunne ikke selv vælge bosted.. ”Lemmerne” som beboerne blev kaldt, skulle arbejde på gården og levede under et strengt reglement.

Malling Plejehjem 1935
Malling Plejehjem 1935

De Gamles Hjem- en ændret holdning til ældreforsorg
Forholdene var meget anderledes på De Gamles Hjem. Der var reglementer for måltider, husorden og fælles omgang. Alkohol var ikke tilladt, og besøg kun mellem kl. 15 og 17. Der blev ansat et forstanderpar Kirstine og Aage Viktor. Man kan ikke sige, de havde specielle forudsætninger for at varetage opgaven, da Aage var murerarbejdsmand og Kirstine kogekoge. De voksede i den grad med opgaven og passede hjemmet i 35 år. Beboerne på hjemmet skulle hjælpe til, så meget de kunne i køkken, have og med at passe grisen i baghaven samt slagte den, når den tid kom. Der hørte en stor have med frugttræer og køkkenhave til hjemmet. Der var konkurrence mellem de ældre kvinder, hvis opskrift på blodpølse, man skulle bruge i år!

Inger Bech og Kirstine Viktor . Foto ca. 1975
Inger Bech og Kirstine Viktor . Foto ca. 1975

Malling Plejehjem- ældreforsorg i Aarhus Kommune
Tiderne ændrede sig på Malling Plejehjem, som alle andre steder. Inger Bech sagde i et interview efter 25 år som forstander: ”Jeg kan ikke acceptere den form for ældrepolitik, vi har. Der er for lidt tid til den enkelte, personalet er frustreret over det- og jeg kunne ikke gøre noget ” Plejehjemmet har kæmpet m ed underskud, siden man besluttede at bygge værelserne i den gamle bygning om til 1 værelses lejligheder. De nye lejligheder i sidebygningerne havde 2 værelser, bad og køkken og udgang til terrasse. Prisen var ens – så ingen havde lyst til at bo i kun 1 rum. Fra 2002 har de gamle boliger sjældent været lejet ud, så underskuddet akkumulerede, og tog til sidst livet af plejehjemmet.

Inger Bech og Ingrid Jespersen. Foto 1992.
Inger Bech og Ingrid Jespersen. Foto 1992.

Fakta
De gamles hjem tages i brug 29.10 1935 -byggeudgift 50.466 1935-1970 forstander Kirstine og Aage Viktor 1944 højre fløj bygges -1947 tilbygning med mødelokale for Sognerådet 1954 venstre fløj bygges 1970-1992 forstander sygeplejeske Inger Bech, Jens Erik Bech hjalp til i haven 1978 tilbygning i tre etager med kælder, nyt køkken, ergo -og fysioterapi og elevator. Plads til 30 beboere. 1984 kunstmaler Jon Gislason maler ca. 20 billeder til hjemmet som beskæftigelsesprojekt 1992 Malling Plejehjem lægges under Eskegården, Inger Bech fortsætter som daglig leder til 1995 1995 bygges to nye huse A og C med 10 lejligheder i hver  1995 ny leder Ingrid Jespersen til 2007 2013 beslutter Aarhus Kommune, at plejeboligerne skal bygges om til ældreboliger 2015 de sidste beboere flytter 17.11