Ajstrup Forsamlingshus i/s på Norsmindevej – en overlever

Ajstrup-forsamlingshus

Fortalt af Beder-Malling Egnsarkiv v/arkivleder Kirsten Williams
Bragt i Fællesbladet nr. 3 2015

Det er en glædelig nyhed, at en ny bestyrelse er blevet valgt, således at det stykke af dansk kulturarv, som forsamlingshuset repræsenterer, kan fortsætte. Bestyrelsen ønskes held og lykke med arbejdet.

Danmark er et foreningsland og forsamlingshusland.
De første forsamlingshuse bliver etableret i slutningen af 1800 tallet som led i en folkelig samling. Forsamlingshusene bliver det naturlige samlingspunkt for landsbyernes sociale, kulturelle og politiske liv.

Etableringen af Ajstrup Forsamlingshus 1908
I Love for Interessantskabet Ajstrup og Omegns Forsamlingshus fra marts 1908 er formålsparagraffen ”Interessantskabets formål er at tilvejebringe en praktisk og hyggelig bygning, der hovedsagelig skal benyttes til møder, gymnastik, husflid, selskabelige sammenkomster samt foredrag.”
40 mænd samles i begyndelsen af 1908 og beslutter sig for projektet. Den første formand er mejerist Holgersen fra Korskilde Mejeri. Kapitalen udgør andele af kr10., som tegnes af hver husstand og et lån i huset. I 1908 ser verden lys ud. Det er gode tider for landbruget, industri og handel i byerne trives. Der er endnu seks år til ”Den store krig 1914-1918”, som skønt Danmark ikke er aktiv deltager, trækker lange negative spor helt op til krigen 1940-45.
Bestyrelsen køber en grund midt i Ajstrup by af gårdejer P. Sørensen for kr.60. Placeringen er bl.a. bestemt af, at den ligger centralt for Ajstrup Skole, som vil bruge den til gymnastik. I lighed med de øvrige skoler i Beder og Malling Sogne er der ikke gymnastiksal på skolen. Tømrer N. E. Nielsen og murer R. Pedersen fra Saxild vinder licitationen, bygningen af huset koster kr. 5365. Der er ikke indlagt vand eller el. Det er måske lige billigt nok, taget må udskiftes både i 1910, 1926 og igen i 1938. Interessenterne dvs. dem, der har købt andele, kan frit bruge huset til sammenkomster, hvor der er offentlig adgang. Ellers koster det kr. 10 for at leje hele huset inkl. rengøring. Der må ikke serveres spiritus til foreningsfester eller daglige sammenkomster, mens det er tilladt ved familiefester. Det ændres dog i årenes løb.

Liv og glade dage i huset
Hvad bliver huset brugt til dengang og i årene fremover: Udover det allerede nævnte folkedans, danseskole v/Karen Dolleris, dilettant, film, foredrag, basar, sang og koncerter. Hjemmeværnsmøder, gymnastik for unge og voksne, kortspil, karneval, juletræsfest, forårs-og høstfest, pensionistkomsammen og bal. Gymnastik og Ungdomsforeningen holder bal hver måned! Og mest af alt private fester. Hvem har ikke været til familiefest med suppe, steg og is i et Forsamlingshus. Kunsthandler Robert Møller lejer i sommeren 1972 huset i tre mdr. til kunstudstilling, mest besøgt af turister, som der står i avisen.

Dilettant i Ajstrup Forsamlingshus. Forestillingen dette år var: En søndag på Amager
Dilettant i Ajstrup Forsamlingshus. Forestillingen dette år var: En søndag på Amager

 

Der bliver bygget til i 1950 med toilet og garderobe og en ny scene. Amatørteater eller dilettant er meget populært, billedet viser ”En søndag på Amager”, hvor man har flottet sig og lejet kostumer ude i byen. Det er ellers noget, man selv syr.
Ajstrup Skole holder deres fester i huset, med specielle regler for betaling for forældre: Bryst- eller mavemål x alder= betaling i øre. Det taler for, at man er god til hovedregning ved indgangen.
Huset har eget vandværk til 1977, hvor det sluttes til det kommunale forsyningsnet. I 1978 bygges et nyt køkken med indlagt varmt vand, der er nye krav til brandsikring, der skal opfyldes. Bestyrelsen får et lån fra kommunen på kr.19.500 mod selv at skaffe tilsvarende beløb.

Ajstrup Gymnastikforening pigehold 1958 med leder Ingrid Jensen  Forreste række fra v: Birthe Poulsen, ukendt, ukendt og Anna Jepsen  Midterrække fra v: Ukendt, Hannne Jensen, Inger Klithav, ukendt, Anny Nielsen, Grethe Jørgensen og Elin Pedersen  Bagerste række: Ester Loft Nielsen, Hanne Grønning Kjeldsen, Ulla Poulsen, Ingrid Nielsen, Lis Kristensen og Ruth Pedersen
Ajstrup Gymnastikforening pigehold 1958 med leder Ingrid Jensen
Forreste række fra v: Birthe Poulsen, ukendt, ukendt og Anna Jepsen
Midterrække fra v: Ukendt, Hannne Jensen, Inger Klithav, ukendt, Anny Nielsen, Grethe Jørgensen og Elin Pedersen
Bagerste række: Ester Loft Nielsen, Hanne Grønning Kjeldsen, Ulla Poulsen, Ingrid Nielsen, Lis Kristensen og Ruth Pedersen

 

 

Ajstrup Gymnastikforening karlehold 1958 med leder Jens Karl Rasmussen Forreste række fra v: Bent Rasmussen, Henning Schou Sørensen, Henning Poulsen, Kaj Lykke og Aksel Thuesen  Midterste række: Ove Schmidt, Ivar Madsen Malling, ukendt, Lars Ditlev, ukendt og ukendt Øverste række: Ukendt, Knud Bomholdt, ukendt, Fritz Mogensen, ukendt og Ove Thuesen
Ajstrup Gymnastikforening karlehold 1958 med leder Jens Karl Rasmussen
Forreste række fra v: Bent Rasmussen, Henning Schou Sørensen, Henning Poulsen, Kaj Lykke og Aksel Thuesen
Midterste række: Ove Schmidt, Ivar Madsen Malling, ukendt, Lars Ditlev, ukendt og Ejvind Kristensen
Øverste række: Ukendt, Knud Bomholdt, ukendt, Fritz Mogensen, ukendt og Ove Thuesen

 

Stagnation og i perioder krise fra 1980èrne
Fælles med andre Forsamlingshuse begynder krisen i 1980èrne, dels økonomisk, dels i brug af huset. En stor del af aktiviteterne er nu overtaget af andre institutioner, idræt er flyttet til BMI, film ses i biografen, der er flere programmer i fjernsynet, det er nemmere og selvfølgeligt at komme omkring, man er ikke længere bundet til det lokale som før. I 1984 beslutter man sig for en Støtteforening for Ajstrup Forsamlingshus, hvis formål er at samle penge ind til huset. Den virker i nogle år. I 1996 samler man kr.600 ind fra hver interessant til nye gulve, Århus Kommune bevilliger et lån på halvdelen af de ca. 70.000, som gulvene koster. 1988 anlægges en parkeringsplads på 30 biler på naboens grund og ved hjælp af frivillig arbejdskraft, således at bilerne ikke længere holder på Norsmindevej og spærrer for trafikken.
I 2001, hvor der er 80 interessenter, råber bestyrelsen om hjælp ”Lad der blive liv i Huset igen”, udlejningen sker udelukkende til private fester, hvoraf langt de fleste paradoksalt nok kommer udenbys fra. Den lokale opbakning mangler, selvom de lokale jo ejer huset. Det er samme problemstilling, der har medfødt den nuværende, men heldigvis overstået krise.
De knap 1000 forsamlingshuse, der er tilbage i Danmark, må således genopfinde sig selv, hvis overlevelse skal sikres. Hvad skal den praktiske og hyggelige bygning fra 1908 anvendes til i det 2100 århundrede?

Kontakt Egnsarkivet , hvis du har beretninger eller foto fra Ajstrup Forsamlingshus, som vi kan lægge ind på Arkiv.dk, hvor alle med adgang til nettet kan se med.