Begivenheder i Beder-Malling Kommune under 2. Verdenskrig 1940-1945

Af Beder-Malling Egnsarkiv v/arkivleder Kirsten Williams
Har været bragt i Fællesbladet Nr. 2 2010

Luftmeldeposten på Ennehøj

Den 9. april 2010 er det 70 år siden, at Tyskland besatte Danmark. Ugen efter besættelsen ankom en lastbil med tyske soldater iført hjelme og geværerog begyndte at rigge en telefonledning til i hegnet op mod Malling Bjerge.
Et par dage efter forlød det, at der var oprettet en luftmeldepost på toppen af Ennehøj, i den østlige ende af Malling Bjerge og på kanten af den gamle grusgrav.
Deres opgave var at melde til kommandocentralen i Århus om de flyvemaskiner, der passerede posten.
Ca. 10 mand boede der, først i små telte på pladsen, siden i en lille hytte, og nogle blev indkvarteret i Malling.
Efterhånden blev der bygget en større barak i grusgraven til alle soldaterne. I de sidste krigsår blev der gravet afstivede skyttehuller på kanten af grusgraven, og der blev lagt pigtråd ud.
5. maj 1945 forsvandt soldaterne, lige så hurtigt som de kom.

Nedskydning af et engelsk fly 16. september 1943 ved Norsminde Flak

Det vides ikke, hvilken luftmeldepost, der observerede det engelske Halifax Fly, der var på vej til Polen med forsyninger til den polske modstandsbevægelse. Vejrudsigten havde lovet delvis skydække i 1000 fods højde, men det var helt klart med månelys. Piloten havde ordre til at flyve i denne højde, og det gjorde han, selvom han indså, at det var risikabelt.

Halifax

Halifax-besætningen på syv mand kunne se de tyske natjagere gå på vingerne fra en flyveplads, da de krydsede Jylland. En tysk Messerschmitt natjager ramte Halifaxens tanke i vingeroden kl. 22:20, og i løbet af kort tid var flyet et flammehav. Det lykkedes piloten, Trotter, at føre flyet ud over Århusbugten, og det styrtede brændende ned ved Norsminde Flak. Styrtet blev observeret fra land, og til trods for udgangsforbuddet gik de tre fiskere, Sigfred Pedersen, Peter Pagh Pedersen og Gunnar Gisselmann, samt værten på Norsminde Kro, Sneborg Alrøe, ombord i kutteren ”Nina” og sejlede ud til nedstyrtningsstedet. De fandt fire overlevende, stærk forkomne, som havde drevet rundt i flere timer i deres veste. Flyverne blev bragt op på kroen og fik tørt tøj og varmen i køkkenet. Der blev sendt bud efter landbetjent Norman, og politibetjent Grønnebæk, der var udstationeret i Odder samt læge Viggo Kelstrup.
Det lykkedes angiveligt besætningen at skille sig af med kompromitterende papirer i Helga Alrøes brændekomfur, inden tyskerne kom og førte besætningen til Odder Sygehus. Her var de kun kort tid, da det efter sigende provokerede tyskerne, at de modtog blomster og gaver. Besætningen blev flyttet til Frankfurt Sygehus og forhørt. Pilot Trotter fastholdt, at kun den omkomne navigatør vidste, hvor nedkastningszonen i Polen var.
Flygets vragdele blev fisket op og ført til Tyskland til omsmeltning.
I 1995 besøgte piloten Loyd Trotter fra Australien, nu 81 år, Norsminde og kastede en krans ud ved nedstyrtningsstedet for at mindes de tre omkomne.