Belle époque ”den skønne tid” i Beder og Malling – del 1

– en fortælling om fremdrift og udvikling 1871-1914
1. del

Fortalt af arkivleder på Beder-Malling Egnsarkiv Kirsten Williams

Indledning
Århundredes Festival i Aarhus har netop haft rigtig mange arrangementer om præcis denne periode. I 1871 var den tysk-franske krig endelig afsluttet, og tiden frem til udbruddet af 1. verdenskrig i 1914 kom til at stå som en tidsperiode præget af skønhed, nye opfindelser og fred i Europa. Der var en stemning af sorgløshed, vækst og fremskridtstro. Der var boom indenfor teknologi, medicin, uddannelse og international samhandel. På det lokale plan fik byerne vandforsyning, telefon, skoler og gadelys. Alt var dog ikke idyl- der var store sociale forskelle i samfundet og politisk uro i landet.

Den lokale udvikling
Perioden forvandlede landsbyerne Beder og Malling fra rent landbrug til blandet landbrug/industri og handel. Fiskeri udgjorde kun en minimal del. Før jernbanens anlæggelse i 1884 var hovederhvervet landbrug, og der var kun små høkerforretninger i byerne. Transport af varer gik nord og syd via Norsminde havn, hvor der også var en større handelsplads.
Befolkningstallet steg forskelligt i sognene. I Beder 1870- 1901 fra 600 til 696 indbyggere, i Malling fra 1368 til 1748. Som tallet angiver, er Malling sogn både befolknings- og arealmæssigt betydeligt større end Beder. Industriudviklingen sker hovedsageligt i Malling. Det er karakteristisk, at befolkningstallet stagnerer efter 1914. Først i slutningen af 1950èrne stiger befolkningstallet igen, som resultat af udstykningen af parcelhusgrunde.
Beder og Malling Sogne var, skønt de lå i samme Kommune, meget adskilt fra hinanden og holdt sig for sig selv. Kommunen sørgede for nye offentlige skoler i Beder, Fløjstrup, Ajstrup, Pedholt og Malling og støttede jernbanen ved aktietegning. Al udvikling indenfor industri, handel og etablering af de to uddannelsesinstitutioner Malling Landbrugsskole og Beder Havebrugsskole var på privat initiativ.

Andelsbevægelsen på egnen.
Andelsbevægelsen udviklede sig hastigt fra den første Brugsforening i Thisted i 1866. Beder Andelsmejeri nr. 1 blev etableret på Byvej 17 1889. Det store Mejeri fra 1930 ligger på Kirkebakken 5.
Korskilde Mejeri i Lillenor etableres i 1890, Malling Mejeri i 1889. Forudsætningen for mejeriernes hastige udbredelse var mejeriprodukter af høj og ensartet kvalitet, der kunne eksporteres. De fleste etableres nær transportveje. Både Beder og Malling lå tæt ved stationerne, Korskilde 4 km væk.
Bygning af Forsamlingshuse på privat initiativ var også et kendetegn for perioden. Der blev tegnet andele a´ typisk 10 kr. Der var behov for et sted til gymnastik, amatørteater (dilettant), baller, andespil, foredrag, private fester og andre sociale begivenheder. Beder forsamlingshus fra 1906 ligger på Landevejen 46, men er nu privat beboelse. Ajstrup Forsamlingshus på Norsmindevej 40 bygges i 1908 og fungerer fortsat.

I 1874 stiftes Malling Forbrugsforening i en lille stue på Bredgade 57. I 1889 bygger Foreningen en ejendom på hjørnet af Ajstrupvej og Bredgade. En kreds af landmænd stiftede i 1900 Malling Foderstofforening.

Beder Andelsmejeri. Kirkebakken 5 Jubilæum 1935


Malling Landbrugsskole og Beder Havebrugsskole
Stiftelsen af Beder Havebrugsskole og Malling Landbrugsskole begge i 1889 fik stor betydning for egnen både fagligt og socialt, idet der begge steder var åbent for foredrag, teater udefra. De første tre år så det ellers sølle ud med for få elever og utilstrækkelige lokaleforhold. Men ny kapitaltilførsel, bygninger og forstandere rettede op på det, begge skoler blev landskendte indenfor deres område. I dag, 129 år efter, er de fusionerede til Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus i Beder og uddanner fortsat unge til erhverv indenfor jordbruget. Landbrugsskolens bygning i italiensk stil tegnet af en berømt Aarhus arkitekt S.F. Kühnel må have virket voldsomt på omgivelserne – et palads i en lille stationsby.
P. Henriksen forstander på Havebrugsskolen fra 1892 skriver i sine erindringer følgende og skolens mål og formål: – ”Skolens formål er i første linje at dygtiggøre den unge vordende gartner til at tage livets kamp op med arbejdets forståelse og et lyst syn på livet. Dernæst vil skolen i erkendelse af, at havebrugets fremme er en vigtig faktor for gartneren, bidrage til havebrugets fremme i almindelighed.” ”Målet: Det er herligt at føle sig i besiddelse af legemlig sundhed og kraft.
Ikke mindst i ungdomstiden er det med en egen glad følelse, man mærker livskræfterne vokse, så man ser sig i stand til at magte mere og mere af fysisk arbejde. Men ikke mindre herligt er det at føle de åndelige evner og kræfter udvikle sig, så man kan magte at give sig i lag med stadig vanskeligere spørgsmål af åndelig art.”
Stilen er svulstig med vores øjne, men typisk for tidens sprogbrug.

Malling Landbrugsskole ca 1900. Postkort.
Billedet var ikke med i artiklen i Fællesbladet

Fortsættes i næste nummer af Fællesbladet.