Historisk vandring i Beder – 1. afsnit

Af Kirsten Williams, arkivleder på egnsarkivet

Egnsarkivet er blevet bedt om at fortælle om husene på Beder Landevej, hvor man fortsat kan se spor af tidligere forretninger. Pladsen er begrænset i Fællesbladet, vi lægger ud med en kort tur fra Netto mod lyskrydset. Læs mere på hjemmesiden www.bedermallingarkiv.dk, hvor ”Historiske vandringer i Beder og Malling Sogne” lægges ind i løbet af oktober og november, eller besøg arkivet, hvor fortællingerne ligger i ringbind.
Stationsbyen Beder var fra 1900 til 1960èrne selvforsynet med alt til dagligbrug. Andre varer kunne skaffes i Malling, hvor der var flere specielle forretninger, fx urmager, tusindhandlen og manufaktur. Rejsebudet sørgede for at hente varer hjem fra Århus, man gav ham sine ordrer, og så blev de leveret til døren.

Står vi på hjørnet af Beder landevej og Byagervej, så blev den første købmandsgård bygget her i 1883 af Carl Borup, som også var træskomand. Nabobygningen var først bryggeri og dernæst telefoncentral, begge bygninger nr. 69 og 67 blev revet ned i 2001 for at gøre plads til Netto.

Nr. 61 opført i 1888, ombygget i 1935 og blev kaldt Michaelsens hus efter Ove M., som ses på billedet ved bilen. Der var autoværksted og salg af benzin. Foto ca. 1920

Beder Landevej 61, Michelsens
Beder Landevej 61, Michelsens

Nr. 59 opført i 1857, ombygget i 2008 og er kaldt både ”Bødkerpostens Hus” og ”Maren Mors Hus”. Der har været bager i huset. Foto 1920-30.

Beder Landevej 59, Marens Mors Hus
Beder Landevej 59, Marens Mors Hus

Nr. 55 opført 1861. Axel Truelsen har malerværksted her omkring år 1900, som han overtager efter sin far. På billedet ses fra venstre hans mor, hustru Marie og Truelsen selv. Forrest sønnen Thorvald. Foto 1900.

Beder Landevej 55, Truelsens malerværksted
Beder Landevej 55, Truelsens malerværksted

Nr. 49 opført 1875, ombygget i 1975. Slagter Jens Peter Weis åbner forretning i 1889, som sønnen Christian overtager i 1907. Rudolf overtager fra 1923-32, Anker Andersen til 1970, hvor forretningen lukkes.

Beder Landevej 49, slagter Weis
Beder Landevej 49, slagter Weis

Flere fortællinger i næste nummer.