Lundshøjgård på Malling Kirkevej

Præstegård- fæstegård, selvejergård, igen præstebolig- nu en del af Malling Sognegård.

Fortalt af Beder-Malling Egnsarkiv
v/ arkivleder Kirsten Williams

Lundshøjgård hører til de ældste gårde i Malling By. Matr. nummer er 3a, Malling Kirke og tilhørende jorde har nr. 1, Holmskovgård, der nu er nedrevet, har nr. 2.

Lundshøjgård luftfoto med skole
Lundshøjgård luftfoto med skole

1536-1850 præstebolig og fæstegård
Efter reformationen og til 1647 hørte Malling Kirke til et lektorat i Aarhus. Gården har været bolig for sognepræsten, på det tidspunkt lå den tæt på, men syd for kirken. I 1647 lægges Malling sogn ind under Beder, dvs. at præsten bor i Beder, men skal varetage arbejdet i begge kirker. Gården er derfor stadig tilholdssted for præsten, når han kommer for at foretage kirkelige handlinger. Gården er nu fæstegård under Aarhus Katedralskole, forstået på den måde at fæstebonden driver gården, men betaler afgifter til skolen. Den ældste kendte fæster er Hans Olesen fra 1787. Gården bliver i familiens eje til 1923. I 1850 køber Kirsten Hansdatter gården til fri ejendom. Bortset fra Øvleslægten`s selvejergård Veilgården, var alle øvrige gårde i Malling fæstegårde under Vilhelmsborg. De blev også frikøbt i 1850.

Lundshøjgård stald og vognhus
Lundshøjgård stald og vognhus

1873-1923. Nyt stuehus og ny placering. Noget af jorden bortgives til Egelund.
I 1873 opføres et nyt stuehus med tegltag, nu øst for kirken, så det ligger overfor avlsbygningerne. Stuehuset opføres i gule sten med kampestenssokkel. De ældre stalde er i bindingsværk med stråtag.
Laurs Jacobsen overtager gården efter sin svigerfar- ejer 1894-1923. Laurs og hans kone Birthe Marie skænker i 1920 en stykke jord på Beder Landevej 5 til Malling Borgerforening. . En mindesten står nu ved indgangen til idrætscentret.
Jorden skal anvendes til lysthave, hvor Malling borgerne kan spadsere om søndagen og drikke deres kaffe. I 1921 kaldes stedet for Egelund. Genforeningsstenen sættes op her i 1922. Jorden overdrages til Beder-Malling kommune i 1936.

Billede taget fra kirketårnet i 1955. Nederst til højre det besfæstede tårn udgravet i 1942. Forrest Lundshøjgård set fra haven. Overfor ses avlsbygningerne.
Billede taget fra kirketårnet i 1955.
Nederst til højre det besfæstede tårn udgravet i 1942. Forrest Lundshøjgård set fra haven. Overfor ses avlsbygningerne.

1923-1964 Hans Sønnichsen
1923 køber Hans Sønnichsen (1877- 1964) Lundshøjgård af familien. H.S. omtales som en dygtig og driftig landmand, som også udfører en del offentlige hverv. Formand for Malling Brugsforening, Vandværket og Hesteforsikringen, regnskabsfører for Andelsmejeriet og tilknyttet Landbosparekassens kontor. I 1950èrne begynder Beder-Malling Kommune at planlægge en ny kommuneskole. Den bedste placering er på Sønnichsens jord. H.S. sælger jorden og bygningerne, mod at han kan blive boende i stuehuset. Avlsbygningerne rives ned, der etableres en parkeringsplads i stedet. Kirkevej føres igennem til den nye Lundshøjgårdsvej op til og forbi skolen, der står færdig i 1959. Efter Sønnichsens død i 1964, deles stuehuset i to dele og udlejes til forskellige.

Fam. Sønnichsen. Fra v. yngste datter Inger Margrete, Far Hans S., Mor Marie Kirstine, Søn Svenn med studenterhue, søn Henning og Poul H. Stormgård
Fam. Sønnichsen. Fra v. yngste datter Inger Margrete, Far Hans S., Mor Marie Kirstine, Søn Svenn med studenterhue, søn Henning og Poul H. Stormgård

 1979-2015 Præstebolig og Sognegård
1979 deles Beder og Malling Sogn atter. Lundshøjgård er nu købt af Malling Menighedsråd og indrettes til præstebolig for pastor Malthe Madsen 1981-2013. I 1983-84 bygges kontorer og konfirmandstue øst for stuehuset. Der er problemer med stuehuset, fordi der konstateres skimmelsvamp. I 2012 opgiver man at anvende den til præstebolig, og projektet med at rense bygningen, indrette den til kontorer og mødelokaler og samtidig gennemføre en sammenlægning med de tidligere bygninger i Sognegården går i gang.
Den nye Malling Sognegård er indviet d. 14. juni 2015.

Indvielse af Malling Sognegård den 14. juni 2015
Indvielse af Malling Sognegård den 14. juni 2015