Malling Museum

Fortalt af arkivleder Kirsten Williams, Beder-Malling Egnsarkiv

Historien om den røde træbygning på Starupvej- fra udstillings pavillon, landbrugsmuseum, opbevaringssted til videostudie

Foto: Thomas Rasmussen 2017

Den røde træbygning blev tegnet af arkitekt Martin Nyrup (1849-1921). M.N. havde en personlig stil med træbygninger i stærke farver og dekorationer i oldnordisk stil. Han vandt arkitektkonkurrencen om Københavns Rådhus året efter. M.N. tegnede også Stationsbyen på Landsudstillingen i Aarhus i 1909.

Træbygningen blev anvendt som en af udstillingspavillonerne til Store Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i København i 1888. Stort anlagte udstillinger som denne var virkelig hot i tiden. Det handlede om at vise de store teknologiske fremskridt indenfor industri, landbrug og kunst fx varer fra Den Kongelige Porcelænsfabrik. For at demonstrere fremskridtet samlede man redskaber og maskiner ind fra ”gamle dage” og udstillede dem samtidig, så de besøgende virkelig kunne se forskel.
Da udstillingen var slut, grundlagde man Dansk Landbrugsmuseum i 1889 med de indsamlede genstande. Samlingen blev forøget med tilsvarende indsamlinger 1898-1900. Pladsmangel blev hurtigt et problem. I 1906 godkendtes museet som statsmuseum, og det besluttedes at etablere fire filialer, to i Jylland, en på Fyn og en på Sjælland. Begrundelsen var dels at afhjælpe pladsmangel, dels for at flere fik adgang til samlingerne ved at sprede dem geografisk. Filialmuseerne blev oprettet ved landbrugsskolerne i Malling, Dalum, Lundby og Ladelund. De røde træbygninger fra 1888 fulgte med som udstillingsbygninger og Malling Museum for Landbrugsredskaber og Maskiner var en realitet i 1906.

Museumsudstillingen

Arkivet har modtaget en fortegnelse over nogle af de genstande, som blev indlevet til Museet efter etableringen. Gennemgangen viser hurtigt, at det var de store gårdmænd som afleverede genstande.  Det var på ingen måde kostbare ting, men specielle og nogle, der måske har haft en særlig plads i familiens historie. På www.kulturarv.dk kan man se foto og beskrivelser af fem genstande: En amagerhylde, et syskrin, en knappet fåreskindsvest, et tinfad og et husflidsarbejde i træ – et urstativ til et lommeur.

Fra museet Amagerhylde. (foto fra www.kulturarv.dk)

 

Fra museet syskrin med nålepude på låget. (foto fra www.kulturarv.dk)

 

Fra museet tinfad. (foto fra www.kulturarv.dk)

 

Beder-Malling Kommune indleverede fra fattiggården ”Udsigten” på Elmosevej: Et hængeskab, en støvleknægt og en barnegangstol. En af de mere spøjse ting kom fra jordemoder i Fløjstrup fru Nielsen, som i 1920’erne afleverede to klystersprøjter, som bruges til følgende:
klyster, (gr., af klyzein ‘rense, skylle’), ældre betegnelse for indføring af et flydende lægemiddel i endetarmen, fx ved indsprøjtning med en stor sprøjte (klystersprøjte). Så ved vi det.

Arkivet har et samarbejde i gang med Odder Museum, så vi kan få fotograferet de genstande, der fortsat befinder sig på museet. Denne er nok værd at se: ”En fin forarbejdet kane med rokokoudskæringer og polstring på enmandssædet, bagpå et sæde til kusken med læder. To grønne stænger, der er afsluttet i brilleslangehoveder, er fæstet i mederne.” Kanen er tilvirket i Wien i 1745 og kørt til Vilhelmsborg i en vogn. Den er skænket af lensbaron Gyldenkrone.

Hovedparter af udstillingen var, som der vises på billederne, landbrugsredskaber og maskiner og blev også brugt i undervisningen af eleverne på Landbrugsskolen.

Postkort af Malling Museum 1921

 

Landbrugslærer E. Stubager demonstrerer den mekaniske malkemaskine ca. 1950

 

Forstander Søren Larsen-Sørensen med et gammelt landbrugsredskab

 

Museet lukker

I 1960’erne ønskede filialmuseerne selv at gøre brug af pladsen, og i 1966 flyttedes samlingerne dels til Odder Museum dels til herregården Hofmansgave på Fyn. I 1969 købte Staten avlsbygningerne på Gl. Estrup, de blev straks taget i brug som magasiner og fra 1972 med den første udstilling. Bygninger blev løbende renoveret, et nyt væksthus blev bygget, og Dansk Landbrugsmuseum er i 2017 fusioneret med Jagt- og Skovbrugsmuseet. Det Danske Gartnerimuseum, der befinder sig på

Jordbrugets Uddannelses Center Aarhus i Beder, planlægger også at flytte til Gl. Estrup i 2018.

I årene efter 1966 anvendtes træbygningen mest som depotrum. Efterhånden så den noget forfalden og sølle ud. Men redningen kom da Efterskolen købte Landbrugsskolens tidligere bygninger. Vinduerne er nu udskiftet med nye, der svarer til de gamle. Der er ryddet op og etableret videostudie i den ene ende og plads til cyklerne i den anden. Den flotte loftkonstruktion er intakt.
Martin Nyrups smukke træbygning har fået nyt liv. Det er den eneste af træpavillonerne fra 1888, der stadig eksisterer.

Knappet vest i lammeskind. (foto fra www.kulturarv.dk)

 

Uhrstativ. (foto fra www.kulturarv.dk)