Maria Wilhelmsen

kasserer og regnskabsfører i Malling Foderstofforening. 1905-1985

fortalt af arkivleder Kirsten Williams, Beder-Malling Egnsarkiv.
Har været bragt i Fællesbladet, Nr. 1 2015

Maria ca. 1975
Maria ca. 1975

Fakta

Maria fødes 12.3.1905 på Gl. Østergårdsvej 5, Malling.
Forældre: Christian Emil Wilhelmsen fra Skåde ansat som bogholder på Malling Dampmølle og Ane Kirstine fra Østerskovgård i Malling. Gennem moderen, som er af Øvle slægten, kan Maria føre sine aner tilbage til Jes Persson fra Veilgården 1421.

Ane Kirstine og Maria i 1940erne
Ane Kirstine og Maria i 1940erne

Året før er en bror Viggo død 1 år gammel. Maria har tuberkulose som barn og er svagelig.
I 1914 flytter familien til Gl. Østergårdsvej nr. 14. Her bor Maria til sin død.
Maria er på Beder Ungdomsskole 1919-20, og Ollerup Højskole 1922.
Faderen dør i 1923, han er da ansat i Malling Foderstofforening. Maria har hjulpet ham med regnskabet under sygdommen.
!924- som attenårig tilbydes Maria stillingen som kasserer på generalforsamlingen, en stilling hun varetager til 1974.
Ane Kirstine dør i 1950.
1974 modtager Maria Den kongelige Belønningsmedalje af 2. grad for lang og tro tjeneste.
Maria dør maj 1985.

Arbejdsliv

Maria får ingen formel uddannelse indenfor regnskabsføring, alligevel ansættes hun på Malling Foderstofforening, idet ”hun ved det afsluttede årsregnskab har vist, at hun er en meget dygtig kasserer”. Det er virkelig en tillidserklæring, som hun lever op til igennem de næste 50 år. De første mange år har hun kontor i privaten, ligesom faderen. Først mange år efter får hun et kontor på Foderstoffen og titel som regnskabsfører. Den 1. juni 1928 får hun en årsløn på kr. 2400 og i provision en øre af hver 100 kg korn (10 øre pr. tons), som udleveres af Foderstofforeningen.
I 1920èrne får kun få kvinder en erhvervsuddannelse, idet de forventes at gifte sig og stifte familie. Maria gifter sig aldrig, men har til gengæld altid børn i sin nærhed, naboens, andre ansatte i Foderstoffen, ellers de logerendes, som bor på 1. sal i huset.

Interiør fra Vestergade 6 ca. 1950. Bemærk de hæklede skånestykker på sofaens arm og ryglæn
Interiør fra Vestergade 6 ca. 1950. Bemærk de hæklede skånestykker på sofaens arm og ryglæn

Privatliv

Det forventes også af ugifte døtre, at de passer deres forældre under sygdom og til deres død. Maria passer også Ane Kirstine under hendes sygdom.
Der hørte en stor have til huset på Vestergade 6, som vejen hed dengang. Den bliver passet og plejet, Maria er i mange år medlem af Haveselskabet og rejser med foreningen til udlandet efter moderens død. Det er lidt sjovt at se medlemmernes påklædning, når de er på tur i 1950èrne- mændene i jakkesæt og slips, kvinderne i spadseredragt og hat.

Udflugt med haveselskabet i bus
Udflugt med haveselskabet i bus

Med Øvle slægten som sine aner, er Maria meget aktiv i Østjysk hjemstavn, Slægtsforeningen og bidrager til mange artikler. På Egnsarkivet bruger hun mange timer efter sin pensionering og tager til Landsarkivet i Viborg for at studere ældre skrifter.
Malling var lidt som en landsby, hvor alle kendte alle. Gik Maria ud på visit, lå der en seddel under en sten på bagtrappen, hvor hun var gået hen, og hvornår hun ca. var tilbage. Lejligheden på 1. sal er lejet ud, og går ofte i arv i den samme familie. Huslejen er lav.
Udover interesser for haver og slægtsforskning, er Maria også i mange år medlem af Legatbestyrelsen i Beder Sparekasse på Kristiangårdsvej.
Afslutning.
Marias liv er karakteristisk for en ugift kvindes, der fødes i begyndelsen af 1900 tallet i borgerskabet. Ingen formel uddannelse, men er godt begavet og arbejder sig op til en god stilling, så hun kan forsøge sig selv og moderen. Hun deltager i det sociale liv på forskellige planer, er udadvendt og har mange interesser udover arbejdet.