Niels Jensen

Købmand, proprietær, iværksætter og virksomhedsejer Niels Jensen – Mallings Matador

Fortalt af Kirsten Williams Beder-Malling Egnsarkiv
Har været bragt i Fællesbladet, Nr. 4 2014

Malling 1850-1901

Slutningen af det attende århundrede er på mange måder grundlaget for det samfund, vi har i dag. Etablering af jernbaneforbindelser på kryds og tværs betyder en markant forbedring af infrastrukturen og sætter skub i etablering af industri og handel. Åbningen af Hads og Ning Herreds Jernbane (HHJ) fra Hou til Aarhus i 1884 ,ændrer bl.a. Malling fra en lidt ussel landsby til en driftig stationsby. Niels Jensen sætter fra 1883 gang i udviklingen i Malling.
Landsbyen Malling med 950 indbyggere, beskrives i 1850 således:
”Gamle og pjaltede var næsten alle bygninger, den eneste som nogenlunde kunne gå an var skolen. En høker(købmand) var der da. Ingen doktor eller jordemor fandtes der, slagter eller bager. Der var dog en vindmølle, så folk kunne få deres korn malet. Breve og aviser kom med dilligensen, der kørte fra Odder til Aarhus.”
I 1901 er der 1748 indbyggere i Malling – en forøgelse på 82 % på 50 år. Der bygges huse og forretninger, der er teglværk, kro, afholdshotel, læge, handel og industri og en ny skole.

Niels Jensen 1835-1898

Niels Jensens start i livet varsler ikke om hans senere karriere. Han kommer fra små kår på Hovgården i Saxild, er nummer otte i søskendeflokken, og skolegangen betegnes som ussel. Efter syn lange år i lære hos købmanden i Aarhus har han sparet 200 Rigsdaler sammen, som er hans startkapital i Saxild som 21.årig. Der går knapt et år, uden at han har gang i noget nyt. Han prøver endog at bygge en mindre havn ud for det senere Saxild badehotel til bl.a. udskibning af korn og tømmer. Lige her undervurderer han havets kraft, og anlægget rives bort. Saxild havn må igen nøjes med en træbro. Det forhindrer ikke Niels i at være storimportør af varer, der oplagres i pakhuset ved stranden.
Da planerne om jernbanen realiseres, forstår Niels, at det er på tide at forlade Saxild og etablere en ny forretning i Malling, hvor banen er lige ved døren. Evnen til at skifte spor i tide, se mulighederne og satse er karakteristisk for ham.  Han driver sit gård Karensminde som mønsterlandbrug, skønt hans viden om landbrug kun stammer fra barndomsårene på Hovgård samtidig med, at han er en dygtig og vellykket forretningsmand.
Han deltager ikke i det offentlige liv med tillidsposter eller lign. Hans valgsprog er ”at .være – ikke at synes.”
I nekrologerne 1898 skriver aviserne at han ved sin betydelige og omfattende virksomhed ”skabte” Malling. I 1904 sætter borgerne en mindesten for ham, som først står midt på Stationspladsen ud for købmandsgården..

Stationspladsen-med-Mindest
Stationspladsen med Mindesten for Niels Jensen
På et tidspunkt i 1960’erne fylder mindestenen for meget på Stationspladsen, og den fl yttes op i haven ved Beder-Malling Boligforening. Her er den ikke særlig synlig, og i 1991 fl yttes den igen til den nuværende placering. På billedet fra indvielsen i 1991 ses arkivleder Anders Nørgård (midtfor), formand for lokalhistorisk forening Anders Nielsen, tv., og en slægtning til Niels Jensen, Gudmund Jensen.
På et tidspunkt i 1960’erne fylder mindestenen for meget på Stationspladsen, og
den fl yttes op i haven ved Beder-Malling Boligforening. Her er den ikke særlig
synlig, og i 1991 fl yttes den igen til den nuværende placering. På billedet fra indvielsen
i 1991 ses arkivleder Anders Nørgård (midtfor), formand for lokalhistorisk
forening Anders Nielsen, tv., og en slægtning til Niels Jensen, Gudmund Jensen.

Fakta

Født på Saxild Hovgaard som yngste barn ud af otte.
I købmandslære og uddannet som handelsbetjent i Aarhus 1849-56
Etablerer købmandsforretning, handel med tømmer og kalkbrænderi i Saxild 1856
Køber mindre gård i Pøel ca. 1860.
Gifter sig med enken Karen f. Mikkelsen 1863.

Købmand Niels Jensen og Karen. Bryllup 1863
Købmand Niels Jensen og Karen. Bryllup 1863

1864 fødes datteren Ane Petrea
Karen dør i barselsseng med sit ufødte barn 1866
Køber endnu en mindre gaard og to husmandssteder, der sammenlægges til ejendommen ”Karensminde” matrikel 7a Pøel.
Gifter sig med enken Marie f. Sørensen 1867 (1825-1912)
Omkring 1870 begynder planerne om at etablere HHJ. Niels er blandt banens fortalere sammen med bl.a. købmand Hans Broge.
1866-1883 driver Niels landbruget på Karensminde samtidig med virksomheden i Saxild
1883-1884 bygges købmandsgården med pakhuse på Stationspladsen i Malling. Forretningen i Saxild afhændes.
1885 med til at stifte A/S Malling Lægehus på Bredgade 69
1886 bygger han Malling Dampmølle senere med dampsavskæreri (lå på den nu ubebyggede grund mellem Gl. Østergårdsvej og Holmskovvej )
1889 medvirker til etablering af Malling Landbrugsskole på Starupvej (nu Efterskolen for Scenekunst)
1891 overtager J. Torstensen købmandsgården i Malling (nu XL byg) J. Torstensen er udlært i forretningen i Saxild
Niels Jensen dør 1898 og begraves på Malling kirkegård. Karen, Marie og Niels Jensens gravstene ses stadig syd for våbenhuset.
1904 sætter byens borgere en granitsten formet som en egestamme ” Til minde om hans virksomhed”. Den står nu på hjørnet af Stationspladsen og Bredgade.