Opdag Malling på din telefon

Beder-Malling Egnsarkiv v/arkivleder Kirsten Williams

Tag telefonen i hånden og gå en tur i Malling med app`en ”Opdag Aarhus” App`en kan hentes i App store eller Google play. Eller læses på pc: htpps://opdagaarhus.dk.  Tryk på kort, rul ned til Malling: Malling Historisk Byvandring

Starupvej 6-8 var tidligere lærerbolig for landbrugsskolen, her set fra syd mod nord. På modsat side af Starupvej- der dengang hed skolevej – ses stabler af træ, der tilhører stavfabrikken.

 

Opdag Aarhus er udviklet af Alexandra Instituttet som en tur-app for Aarhus Kommune. Tur-appen henvender sig til forældre og børn, alle byens borgere, skoler, foreninger, institutioner og samt gæster og turister, der gerne vil på tur på egen hånd.

Bredgade 55. Her lå fra år 1900 en bager. Familien Bonde havde forretningen i 3 generationer, i en periode også med konditori.

 
Med Opdag Aarhus på din mobile enhed får du en række turforslag med tegnede ruter, som der fortælles om i tekst og billeder. Hvis placeringstjenesten er slået til, fortæller en lille blå markør, hvor på ruten du befinder dig, og hvor tæt du er på næste fortællested. Der er nu også en rute i Malling på ca. 4 km med 21 punkter op og ned af Bredgade, Stationspladsen mv. Beder-Malling Egnsarkiv har udarbejdet turen, og Aarhus Stadsarkiv har klaret det tekniske. Arkivet går nu i gang med at udarbejde en historisk byvandring i Beder.

Søndermarksvej: Brugsen er bygget i 1970. Før græssede ponyer på marken og Stavfabrikkens træ lå til tørre.

 

Til dem, der helst vil have et stykke papir i hånden, ligger folderen ”En tur rundt i Beder” og en ”Tur rundt i Malling” på biblioteket og naturligvis på Arkivet. Folderen kan også udskrives fra hjemmesiden wwwbedermallingarkiv.dk

Er du nysgerrig efter at vide mere, så hjælper vi gerne på Arkivet. Vi ønsker alle God tur i 2017.