Postkortet – datidens SMS

Fortalt af Beder-Malling Egnsarkiv v/arkivleder Kirsten Williams

Et Postkort er et åbent brevkort af karton, der sendes med posten, og som bærer et billede. . Der er desuden plads til skreven tekst, til modtagerens adresse og til et frimærke.  Postkort uden illustrationer kaldes for et brevkort, der kunne sendes uden kuvert og til en billigere porto end almindelige breve.

Postkortets historie starter i Østrig i oktober 1869. Det første postkort i Danmark er et gratulationskort i april 1883. Den lokale takst er 2 skilling, udenbys 4 skilling og posten bliver bragt ud mere end en gang om dagen. I de større byer kan man sende en invitation om morgenen til kaffe om eftermiddagen. I 1905 koster det 5 øre at sende et kort.

Fra starten må der ikke sendes postkort med illustrationer.  Fra omkring 1880´erne bliver det tilladt at kortene bærer illustrationer, men helt indtil 1905 må der på adressesiden kun skrives modtagerens navn og adresse samt påsættes frankering. Derfor er mange postkort fra før 1905 tæt beskrevet på billedsiden, der herved ofte blev ”overmalet”.

Postkortenes storhedstid er i perioden 1910 – 1920, hvor det stort set er det eneste kommunikationsmiddel, der findes til beskeder over store afstande.  Senere overtager telefonen denne funktion, og i dag er det foretrukne kommunikationsmiddel mobiltelefon og SMS’er.

Postkortene eksisterer stadig, men nu mest som turistkort, hvor de fragtes hjem fra udenlandske turistattraktioner, ofte med farvestrålende motiver.

Postkortene fra netop perioden 1910 – 1920 eller i nogle tilfælde helt op til 1960 er ofte med sort-hvide motiver og er eftertragtede blandt samlere.

En postkortsamling fra den tid fortæller en historie om en egn, en gade, en bygning eller et hvilket som helst andet motiv. Der var adskillige udgivere af postkort her på egnen.

Malling By. Håndkoloreret motiv hvor Gl. Østergårdsvej er set fra vest mod øst. Jernbaneoverskæringen ses med bomme, til højre en af J. Torstensens lagerbygninger. Til venstre J.P. Vedels boghandel og værksted lige bagved. I baggrunden Dampmøllen med skorsten og Kirkens spir. Afsender har skrevet på bagsiden og fortsat på forsiden. Lidt om vejret, en cykeltur og hvornår hun tager toget. Poststemplet i Malling 19.maj 1907. Eneret Hansine Sörensen.

Langt de fleste postkort fra Malling bliver udgivet af de lokale handlende.  Allerede omkring år 1900 udgiver Købmand Jens Torstensen på Stationspladsen nogle postkort. Disse kort har vi dog ikke på Beder Malling Egnsarkiv. Der ligger nogle få på nettet www.postkortklubben.dk. Foto nr. 2 er med eneret J. Torstensen og nr. J.J.N.9744 fra ca.1920. Numrene kan slås op i databaser, og viser årstal og udgiver.

Malling Station og Stationsplads. Set fra Toftegårdens Mark mod øst. Forrest opmagasinering af tømmer, i baggrunden godsvogne og købmandsgården. Skorstenen til højre markerer Aabye Madsens Stavfabrik på Bredgade. Eneret J. Torstensen ca. 1920

Købmand Niels Mikael Jensen på Bredgade 43 og hans efterfølger Einar Lassen er også på banen med motiver af deres ejendom og Bredgade. Men de fleste kommer fra tømrer/snedker og høker Jens Petersen Vedel på Gl. Østergårdsvej 16. Høkerforretningen blev til – J.P.Vedels Boghandel og Sæbehus. Datteren Ingrid Vedel, der overtog forretningen, fulgte også trop med at udgive postkort. De sidste fra – Malling Boghandel – som forretningen senere hed, udkom i begyndelsen af 1960érne. Ingrid Vedel fotograferede selv motiverne.

I Beder er det Malling Bogtrykkeri, Gjerulff i Odder, Bog- & Papir-Centralen i Odder, Aarhus Kunsthandel og Telegramforlaget. Ingen af de postkort, vi har på arkivet, er udgivet af lokale fra Beder.

Beder kro`s restaurationshave v/N.P. Petersen. Eneret Bog & papircentralen, Odder ca. 1910

I Fulden udgiver købmand Rasmus Kristian Rasmussen og senere Kristian Fogh Rasmussen motiver fra Fulden.
Langt senere er datteren – Den Gamle Butik – v/Lene Tanderø – i Fulden også udgiver.

Den gamle Butik i Fulden. Udgivet af LeneTanderø. Tegning 1975

Fra Norsminde har vi nogle stykker der blev udgivet af Telegramforlaget, Bog – & Papir-Centralen i Odder og H. A. Ebbesen i Aarhus.

Norsminde med handelspladsen og slæbested. Bag træerne til højre Norsminde kro. Håndkolereret.
Eneret H.A. Ebbesen Aarhus ca. 1915

Nogle få motiver fra Ajstrup udgivet af Århus Kunsthandel og Telegramforlaget findes der også. Det sidste er en reklame for Kystkroen udgivet som postkort fra ide reklame, Odder, sikkert uddelt gratis.

Kystkroen, Ajstrup Stand. Farvefoto- bemærk skiltet for Rusen-bodega, bowling og spillehal- i venstre side.
Ide reklame 1981

Tiden for lokale postkort er ved at rinde ud

Tak til Bjørn Eriksen og Carsten Zesach for information til artiklen.