Beskrivelse af Beder-Malling

Denne site er en del af en rapport fra Kulturambulancen, Netværker april
1997. Klik her for introduktion og indhold

—-0000—-

En rundtur i de to byer.

Vort udgangspunkt er et typisk butikstorv, bygget en gang i 70-erne. En række butikker lagt i en vinkel, med parkeringspladsen i midten. Bygget i grå beton, og der er tilsyneladende ikke gjort meget for at ændre på det oprindelige udseende. Torvet ligger tæt op ad den gamle landevej, der gik midt igennem byen og gav liv til byen – næsten for meget. I dag ligger byen næsten øde hen.

Fra torvet går turen til kirken, der ligger hvid og gammel, endnu delvis til åben mark, men nybyggeriet trænger frem, til visse borgers fortrydelse, får vi at vide. Ved kirken ligger den nybyggede sognegård. Rød solid murstensbygning uden nogen form for spræl. Vi fortsætter ad kirkestien ind gennem et villakvarter fra 70-erne. Ved første øjekast forskellige huse med nar man bliver opmærksom på det, kan man se, at husene oprindelig var ens, med forskellige knopskydninger har gjort dem forskellige og heldigvis for det.

Turen fortsætter over en bæk til bofællesskabet Sol og Vind, der ligeledes er bygget i 70-erne, som noget meget avanceret byggeri. hvor der er sat fokus på alternativ energi. Set med nutidens Øjne ikke noget særligt revolutionerende byggeri. Det var det, da det var nyt – ingen tvivl om det, udviklingen har bare indhentet det. En anden ting dette fremsynede byggeri måske har haft indflydelse på, er byens “grønne” tankegang. En ting man lægger mærke til ved byen, er at der tilsyneladende, er en stor interesse for miljøet – stedet er f.eks. udlagt som sprøjtefrit område, og det er en ting der optager bl.a. haveejerne meget. Derudover har man skabt en økologisk have, hvor man i fællesskab kan dyrke grønsager, også selv om man ikke har den helt store haveinteresse. Medlemmerne af haven er inddelt i hold, der i fællesskab klare pasningen, og alle har så ret til en del af høsten – en virkelig god idé.

Den økologiske have ligger ved siden af Viby Andelsboligforenings lejlighedskompleks

Byagerparken. Det igen er et 70-er byggeri i grå beton, men for øjeblikket under renovering. Ved side af ligger et meget mere moderne boligområde. Det er også en del af Viby Andelsboligforening, men her er det nogle dejlige røde klyngehuse. Man fornemmer en helt anden atmosfære, et sted man godt kunne tå lyst til at bo.

Efter frokostpause går turen så til Malling. De to byer er forbundet med et stisystem. Vi kommer bl.a. forbi BMI Beder-Mallings Idrætsforening, der lidt symbolsk ligger mellem de to byer. Når man kommer ind til Malling, fornemmer man at den oprindelig, har været noget større end Beder. På hovedgade ligger butikker, som der har gjort i mange år. Her er ikke et butikstorv bygget på en gang, men butikker der er skudt op, som der har været brug for dem. Man fornemmer en gammel bykerne, hvor byens indbygger og opland, har handlet i mange år. Selvfølgelig har butiksdøden også høstet her, men en del af den oprindelige handelsgade har overlevet, og er med til at give byen atmosfære. Selv en Danmarksberømt biograf har overlevet. Kirken virker næste som byens centrum. Af krogede veje kommer vi forbi en lille installatørforretning, som viser sig at være temmelig stor og hvor ekspedienten oven i købet taler fransk, forbi Jacob Haugårds vandtårn til Brugsen, som her er væsentlig beder, end den der er i Beder, kan fagkundskaben berette.

Tiden er desværre ved at være knap, så det går videre forbi kroen ned mod stationen. Her er der også en del handelsmuligheder. Det gamle korn og foderstof kompagni er blevet til byggemarked og fylder en hel del. Det er også her man finder apotekerudsalget. På den anden side af banen ligger der både et gammelt og et nyere villakvarter, ligesom byens eget andelsboligselskab har bygget klyngehuse til familier med børn såvel som ældre.