Byagerparken (Afd. 32, Viby Andelsboligforening)

Denne site er en del af en rapport fra Kulturambulancen, Netværker april 1997. Klik her for introduktion og indhold

—-0000—-

Byagerparken er et resultat af det store pres, der kom på boligsektoren i 60’erne. I Sønderjylland udviklede man et byggesystem til etagehuse, som blev afsat til hele landets boligforeninger.

Byggeriet skulle gå hurtigt med en række omkostninger. En af dem var at byggeriet kun havde en holdbarhed på 15-20 år.

Byagerparken er bygget i 1972/73 og består af I I blokke i 2 etager, alt i alt 228 lejligheder.

Renovering af blokkene er sat i gang og de første blokke mod Egelundsparken har fået en lysere facade. som passer bedre til lokalområdet.

Byagerparken var det første byggeri på Byagervej, hvilket betød den var omgivet af marker.

Der har været en del modstand for etagebyggeri i Beder og Byagerparken er i dag det eneste byggeri af den type.

Bebyggelse er blevet plaget af en masse tilflytter i 80’erne med en del sociale problemer, hvilket har medført en del problemer. 16% af beboerne er enlige mødre med børn.

Århus Kommune råder over hver fjerde lejlighed og mange sociale dårlig fungerende beboere flytter til Byagerparken.

I dag prøver beboerne at sætte nye aktiviteter i gang for at fastholde de velfungerende beboere i området. Huslejen er blevet reduceret og mange flytter fra byen til Byagerparken for at få mulighed for at dyrke et stykke jord enten i “Spiren” eller den økologiske fælleshave. Mellem 1989 og 1995 var fraflytningsfrekvensen på 21 %

Afdelingsbestyrelsen søgte økonomisk støtte fra Byudvalgsmidlerne i 1995 til at starte aktiviteter. Der er ca. 150.000 kr. til rådighed i 1997, dels 100.000 fra Byudvalgsmidlerne og dels 50.000 fra trivselskontoen.

Aktivitetsudvalget startede i 1995, men efter problemer omkring bureaukratiet har det nedlagt sig selv og er genopstået, som beboergruppen BABUSCHKA. Beboergruppen arbejder selvstændigt, uafhængigt af afdelingsbestyrelsen.

Mange beboere mener at renoveringen og igangsættelsen af nye aktiviteter vil ændre miljøet positivt.