Daginstitutionerne i Beder og Malling

Denne site er en del af en rapport fra Kulturambulancen, Netværker april 1997. Klik her for introduktion og indhold

—-0000—-

Vi har talt med Bo Knattrup, leder af Den Integrerede Børneinstitution i Malling, der har eksisteret siden august 1977. Han fortæller, at institutionen er normeret til 80 børn i alderen fra 0-12 år, men der har dog aldrig været fuldt hus, da mange af de 11-12 årige hellere vil i Juniorklubben og desuden har en del fritidsaktiviteter. Personalet består af 15 personer, hvoraf de I l er fuldtidsansatte. Den Integrerede Børneinstitution har forskellige dyr, blandt andet tre heste, høns, fugle, marsvin og fisk. De voksne har det overordnede ansvar for dyrene, mens børnene har et interessemæssigt ansvar, og specielt pigerne i syv til tiårs alderen, tager plejen af hestene meget seriøst.

Bo har arbejdet i institutionen siden 1979 og har boet i Malling de sidste 16 år.

I starten, det vil sige i 60’erne, var der kun en halvdags Fribørnehave i Malling. Men siden da har bybilledet ændret sig væsentligt – i dag er der mange børn i området, så opførelsen af nye institutioner har været nødvendigt. Vuggestuerne og børnehaverne er hovedsageligt blevet bygget i slutningen af 80’erne, da der skete en markant stigning i antallet af udearbejdende forældre.

Malling blev -og er stadig et typisk udflytterområde. En del af de mennesker, der bor der, kommer fra Århus. Mange bor i parcelhuse, men med tiden er der blevet bygget flere og flere “klyngehuse” og socialt boligbyggeri. Det sidstnævnte har desværre medført en stigning i antallet af børn med en belastet social baggrund. De har ikke mange belastede børn i Den Integrerede Børneinstitution, men de har kunnet mærke ændringen fra dengang, hvor området hovedsagelig bestod af parcelhuse.

Det sidste nye byggeri i Malling er “Markskellet”, der består af én-etage rækkehuse, hvor mange børnefamilier har valgt at slå sig ned.

Institutionerne i området bruger hinanden meget. De arrangerer fælles aktiviteter og de har et velfungerende tværfagligt samarbejde bestående af skolerne, forvaltningen og institutionerne. Og hvis der er behov for det, tager de kontakt til landbetjenten, Jens Verner- som de beder om at deltage i møderne og evt. gøre opsøgende arbejde.

Det er Bo Knattrup indtryk, at der er et godt sammenhold de to byer imellem. Mange bor i Beder og arbejder i Malling – og omvendt. Men alligevel lever der små “fordomme” – én af de ansatte i Den Integrerede Børneinstitution sagde, at “Malling er ligesom Korsbæk i Matador! Alle véd noget om alle. Du kan ikke være anonym”. Hun bor selv i Beder!

Oversigt og statistik over institutionerne

Der er forholdsvis mange institutioner i Beder/Malling, når man tænker på byernes størrelse. Men på trods af det dækker de langt fra behovet.

Mange børnefamilier vælger at slå sig ned i de to små byer og det betyder selvfølgelig at behovet for institutionspladser øges. Århus Kommune har ikke været i stand til at skabe de nødvendige pladser, og blandt andet på den baggrund har bofællesskabet “Sol & Vind” i dag deres egen skolefritidsordning, normeret til 12 børn fra 0. til 4. klasse. Skolefritidsordningen er indrettet i deres egne lokaler, men personalet er ansat af kommunen.

I Beder har de, udover de almindelige daginstitutioner, også en pædagogisk ledet legeplads med forskellige dyr, såsom geder, heste og kaniner. Og i Malling glæder de sig over, at de har fået fyldt deres legestue op. Legestuen er et pædagogisk tilbud til de børn, der går hjemme eller hvis forældre har formiddagsarbejde. Malling Legestue holder åbent ugens fire første dage fra kl. 9.00 – 14.00

Statistik over daginstitutioner 1. Klik her
Statistik over daginstitutioner 2. Klik her