Den jydske smed Hans Jensen 1850-1910

Fortalt af Beder-Malling Egnsarkiv v/Kirsten Williams

Danius Danielsen gårdejer i Ajstrup, skrev en del fortællinger om folk på egnen og nævner også Den Jydske Smed ”som en kendt og berygtet smedesvend, der yndede at optræde som stærk mand og yppede kiv (at sætte et skænderi eller strid i gang) og startede slagsmål ved alle offentlige fester i miles omkreds. Ofte blev politiet tilkaldt, når han var i færd med at rydde bulen i krosale eller markedstelte. Der skulle to mand til, når han skulle anholdes.”

Barndom og ungdom
Hans Jensen blev født i Beder, hvor hans far havde en lille landejendom og hans bedstefar i mange år var praktiserende dyrlæge. Familien flyttede til Aarhus omkring 1857, og så var det forbi med de glade barndomsdage. Undervisningen i skolen var meget dårlig, Hans heller ikke flittig, og han skal arbejde i fritiden, Hjemmet var fattigt, der var mange munde at mætte. Engang blev han sat til at trække hjulet hos en rebslager, der hver dag pryglede ham med et stykke tov. Hans klagede til sin far, men der var ikke andet arbejde, så han måtte møde op.
Efter konfirmationen kom Hans først i lære som bager, der kom han op at slås med Mester, som beskyldte ham for at stjæle og løber af pladsen. Endelig fik han en god læreplads på en vognfabrik som smed. Efter læretiden fik Hans arbejde på Banens værksted, hvor han tjente rigtig godt, hvilket han ikke var vant til, og snart var hans største fornøjelse at gå på værtshus og drikke. Da han indkaldtes til militæret som marinesoldat, så udførte han sin tjeneste til alles tilfredshed, men ”tvangen og mit medfødte frihedssind gav årsag til mange sammenstød med officererne; dertil kom min stigende trang til spirituøse drikke. Og mangen gang måtte jeg vandre i brummen.”

Hans Jensen – smedelærling med værktøj

Bogen om Hans Jensens liv

Hvorfra kender vi beretningen om Hans Jensen. Hans livshistorie er beskrevet i bogen: Den Jyske Smed. En livsskildring fortalt af smed Hans Jensen Esbjerg. Gengivet af H. Jerne 1901, udgivet 1905.
Inden vi når til udgivelsen af bogen, skete der mangt og meget som i store træk går ud på at slås, drikke, men også at hjælpe andre både herhjemme og på rejser igennem Skandinavien, Canada, USA og til sidst retur via Rotterdam.
Her gengives et par episoder: ”Silkeborg- jeg var en aften kommen til dans på et forlystelsessted udenfor byen. Bønderkarlene, der på den tid havde en vis afsky for svende, bad mig gå. Jeg havde jo betalt min entre og havde ret til at være der. Da de blev ved at udfordre, blev jeg hidsig, slog tre stykker til jorden, og ryddede salen. Det var mit første slagsmål, og skønt det var en ulige kamp, kom min styrke, smidighed og mod mig til hjælp, og jeg gik af med sejren.” Dette tema udspilles med variationer, uanset hvilket land han opholder sig i.

Beder-Malling Kommune måtte betale for hans hjemsendelse, ophold mv., da det var hans hjemkommune. I april 1878 står der i sognerådsprotokollen: Da tvangsarbejdsanstalten i Horsens har nægtet at modtage smedesvend Hans Jensen og Sognerådet ikke kan have ham på Fattiggården, søger man Amtet om at anbringe ham på en arbejdsanstalt.

Bosættelse i Esbjerg
I 1895 var han så berygtet, at både Odder Folkeblad og Jyllands-Posten skriver om hans bedrifter. Imidlertid var han også selv ved at være så træt af det omflakkende liv, at han besluttede sig til at tage til Esbjerg, der havde ord for at være en frisindet by. I bogen skriver han, at han lader telefonere til Esbjerg Politistation at kl. 5½ vilde Den Jydske Smed holde sit indtog i nybyggerbyen!
På et hospitalsophold fik han besøg af Good Templar Ordenen, der er en afholdsforening- stammer fra USA, er i Danmark fra omkring 1880’erne. Der er også en afdeling i Malling. Hans endte med at tilslutte sig ordenen, og yderligere finder han en kvinde samme sted, han gerne vil giftes med. Der er lige en hindring- har man modtaget fattighjælp, har man ikke ret til at gifte sig, før hjælpen er betalt tilbage/eller eftergivet. Beder-Malling Kommune var imidlertid henrykt ved tanken om at slippe for mere besvær og eftergav gælden.
Hans giftede sig i 1895 med Kirsten Jensen, de fik to børn Jens og Ingeborg. Hans arbejdede som smedesvend og holder foredrag om alkohols forbandelser. Han dør i 1910, hans kone Kirsten lever til 1934, og børnene klarer sig godt i voksenlivet.
Så ballademageren Den Jyske Smed ender som en god samfundsborger.

Hans Jensen som agitator for IOGT – Order of Good Templar – en afholdsforening