BREDGADE 45 – fra dyrlægebolig til bodega Rusen

Tegning af Bredgade 45 fra 1968. Til venstre facaden mod vest og til højre facaden mod syd

I sommeren 1968 fik sognerådsmedlem Elvin Hansen tilladelse til, at han i sit hus på Bredgade 45 måtte indrette et Cafeteria i forstuen.
Der var åbent om eftermiddagen og aftenen. Man kunne købe sig en sodavand, en varm pølse og pomme fritter. Der var små borde at sidde ved. Bag disken stod Elvins hustru Asta.
Elvin havde cafeteriet indtil 1986, hvor han forpagtede det ud. Der gik dog ikke længe før dette forhold ophørte.
I 1987 forpagtede Elvin ud til Svend og Aase Schou, de ville gerne have købt huset, men Elvin var ikke klar til at sælge. Det skete først i 1988.
Svend var uddannet tjener fra Den Røde Okse i Aarhus og Aase var slagter.

Svend og Aase havde cafeteriet indtil 2002. Pomme fritterne og pølserne røg ud. Navnet blev ændret til Bodega Rusen.
Nogle år senere bliver der om torsdagen tilbud om dagens ret, og fredagen var der smørrebrød og en øl.
Da “Italiensk for begyndere” blev vist i biografen, var der fest på bodegaen med italiensk mad og udsmykning, rødternede duge på bordene og Svend iført stråhat serverede.
Adventssøndage blev der afholdt søndagsmiddage med Giro 413 på radioen, og bagefter spillede man billedlotteri. De blev spillet dart på bodegaen og vundet mange pokaler. Rusen havde to deltagende hold, og der blev afholdt både triatlon og femkamp.

Samtidig med at Aase og Svend havde Rusen, ejede de også restauration Stilling Sø, som de havde købt i 1984.
I 2002 solgte Aase og Svend bodegaen til Enrico.

Se billeder:

 1. Bredgade ca. 1906. Dyrlægeboligen
 2. Bredgade ca. 1909
 3. Elvin Hansen 1965
 4. Bredgade 45 ca. 1975
 5. Bredgade først i 1980’erne
 6. Bodega Rusen 1990
 7. Svend Schou i baren på Bodega Rusen i 1990
 8. Bodega Rusen 1993
 9. Bredgade 45 i 1991
 10. Bodega Rusen 1996
 11. Indbydelse til reception 1997
 12. Aase og Svend Schou
 13. Dart pokaler
 14. Tuborg reklame med tilføjelse
 15. Bredgade 45 i 2015