Egelundsparken: (Afd. 35, Viby Andelsboligforening)

Denne site er en del af en rapport fra Kulturambulancen, Netværker april 1997. Klik her for introduktion og indhold

—-0000—-

Bebyggelsen blev til efter en arkitektkonkurrence, hvor arkitekt Torben Stokholms oplæg, der havde forbillede i en typisk dansk købstad med afvekslende hushøjder og skæve veje, blev valgt. Egelundsparken på Byagervej i Beder med 138 lejligheder blev opført af Viby Andelsboligforening i årene 1982/83. Egelundsparken er en tæt bebyggelse omkring torve og små gader med små baghaver.

Al trafik foregår på “de bløde trafikanters” betingelser, hvor man kun kan køre 15 km/t.

I bebyggelsen er der anlagt et grønt område, “grønningen”, med boldplads, bocciabaner- festanlæg med bålplads ved søen.

Fælleshuset er center for fællesaktiviteter og lejes ud til private fester. Det bruges også til fællesspisning en gang om ugen.

Egelundsparken har en velfungerende fritidsklub, som arrangerer aktiviteter med økonomisk støtte fra trivselskontoen, som er styret af afdelingsbestyrelsen.

Egelundsparken låner også fælleshuset til forskellige foreninger i lokalområdet.

Der er en meget lav fraflytningsfrekvens og alle aldersgrupper er repræsenteret.

Beboerne kan også dyrke deres egne grønsager i den lokale haveforening “Spiren”, som ligger ved Byagerparken.