Malling Stavfabrik og Savværk.

33 år efter købmand Niels Jensen kommer en mand til byen, der bliver en ny matador. Fabrikant Fr. Aabye Madsen kommer til fabrikken (der på det tidspunkt hedder Malling Dampbødkeri og Savværk) som formand i 1916, køber den året efter og driver den til 1966, hvor den lukkes. Fabrikken fremstiller smørdritler.

Etableringen af et jernbanenet i hele landet får stor betydning for smøreksporten til England, som foregår via udskibning fra Esbjerg. Eksportsmørret pakkes i dritler, og giver derved arbejde til mejerierne (lokalt andelsmejerierne i Beder og Malling) og til fabrikanterne af stave. Biproduktet savsmuld anvendes til røgning og er med jernbanen eksporteret så langt som til Hamburg og Neumünster.

Som et kuriosum kan det nævnes, at den store dampmaskine på fabrikken bygget af Søren Frichs til Verdensudstillingen i 1909 virker upåklageligt på fabrikken fra 1930 til lukningen i 1966, hvor det gør Aabye Madsen oprigtig ondt at lukke den ned for sidste gang og overlade den til skrot.

Hele fabriksanlægget rives ned i 1974 og den 22 m store skorsten sprænges i luften. Lukningen skyldes en udvikling, hvor smørret ikke kommes i dritler, men i pakker. En ny brugsforening bliver bygget på den store grund. Huset, hvor Åbye Madsen havde kontor og bolig, ligger fortsat på Bredgade.

I byen taler man om, at Aabye Madsen er god til at tjene penge. I daglig tale kaldes han ”millionæren”. Faktisk lykkes det ham at unddrage skattemyndighederne en formue på 3,6 millioner kr. tjent på sort handel med generatortræ under krigen 1940-45. Aabye Madsen er ikke ene om at efterbetale og få en stor bøde (3,1 millioner kr.) – et ufatteligt stort beløb i 1946. En særlig lov sikrer, at efterbetaling af skattegæld for sort arbejde båndlægges til særlige formål som nye anlægsarbejder.

Ajstrup skole bygges i 1953 for penge herfra – det siges, at Aabye Madsen bliver sur over ikke at være inviteret til indvielsen, når han nu har betalt den! Det lader ikke til, at borgerne i Malling tager hans skattebøde alvorligt; han er æresmedlem i Malling Borgerforening til sin død i 1973.

Retur til: Udviklingen i Malling…..