Torstensens Købmandhandel, nu XL byg

Dette er historien om driftige mænd, som forstår at se mulighederne og i tide at ændre og tilpasse virksomheden til ændrede betingelser.

Niels Jensen nedsætter sig i 1856 som købmand og tømmerhandler i Saksild, og bygger i 1886 gården Karensminde, som han driver ved siden af. Da planerne om jernbanen kommer frem, beslutter han at flytte sin købmandsvirksomhed. Udover købmandsbutikken etablerer han i 1889 Malling Dampmølle, Malling Savværk og i samarbejde med bl.a. købmand Hans Broge fra Århus Malling Landbrugsskole. Mere herom senere i kapitlet.

Som en af de første får N. Jensen en aftale med jernbanen om etablering af et sidespor i 1885 parallelt med banens øvrige spor. I årenes løb bliver der så bygget en del pakhuse langs sidesporet. Sidesporet bliver moderniseret i 1932-1933.

Niels Jensen dør i 1898 63 gammel. I 1904 sættes en mindesten midt på Stationspladsen. Den står i dag på hjørnet ud mod Bredgade.

Købmand Jens Torstensen ejer Handelspladsen i Norsminde fra 1885. Han er udlært hos N. Jensen i Saksild og er flere gange blevet tilbudt at flytte til Malling og drive købmandsbutikken, men mangler vist noget kapital. Handlen bliver dog til noget i 1891, og da N. Jensen dør, overtager J. Torstensen hele virksomheden. Ud over kolonial handles der med korn og foderstoffer, brændsel, trælast, spiritus og jern til smedene. Transporten af varerne foregår med jernbanen.

Jens Torstensen dør i 1929, og sønnen Ove overtager forretningen. Det er vanskelige tider med store tab på kunder som følge af landbrugskrisen, derudover er bygningen i forfald. I 1936 lykkedes det at få bygget en ny købmandsgård, og i 1939 omdannes firmaet til et aktieselskab. Det lykkes at komme helskindet gennem krigen 1940-45. I 1972 overtager en ny ejer aktiemajoriteten. Selvbetjeningsbutikken bliver lejet ud til anden side, og kornafdelingen sælges fra i 1982. Trælastafdelingen er skabt fra 1972. År 2000 er rammerne i den gamle købmandsgård for snævre, og virksomheden flytter til industrikvarteret på Holmskovtoften. De gamle pakhuse rives ned, og der bliver plads til en ny dagligvareforretning Fakta på Stationspladsen.

 Retur til: Udviklingen i Malling…..