Årene på Malling Station

Her på Malling station var der nok at gøre. Han var alene om arbejdet, men den hastigt voksende stationsby forårsagede snart, at stationens trafik steg betydeligt, og han fik så ansat en elev, og sidst i 90”erne blev der også ansat en portør. Ved sit 25 års jernbanejubilæum i 1898 fik han af 4 af sine tidligere elever overrakt en smuk kaligraferet adresse forsynet med de pågældendes billeder. Denne adresse findes nu hos mig. En af adressens underskrivere, Joh. Christensen, som senere blev stationsforstander i Juelsminde, fortæller følgende:

Malling Station 1895
Klik på billedet for at se det i større format

Jeg kom i 1895 til Malling station, og mit arbejde der var nærmest at assistere ved den regnskabsførende postekspedition. Jeg mindes med glæde tiden hos Deres bedstefader. Han var en mand med udpræget ‘ ordenssans – både på kontoret, i pakhuset og på pladsen, og jeg tror, han gik så fuldt op i sit arbejde, at offentlige hverv eller lignende ikke interesserede ham særligt og derfor – så vidt jeg ved – heller ikke havde sådanne. De ved måske, at han var temperamentsfuld af karakter, ja det var hans hustru også, og så er det jo naturligt, at de fleste af børnene også blev det, men det bevirkede, at det var et livligt hjem at være i, og jeg befandt mig godt sammen med hele familien. Deres bedstefader kunne måske til tider være lidt kort for hovedet, når han havde travlt eller noget drillede ham, men hvem kan ikke det. Hvis han i den stemning f. eks. betjente telegrafapparatet, slog han i nøglen, så man syntes den måtte knække – men den holdt altid, og et sådant lille uvejr varede aldrig længe.

Som Joh. Chr. skriver, var det et livligt hjem; det er jo ikke så sært, da der ialt fødtes 16 børn, hvoraf dog 2 døde som, små. I familien blev hjemmet omtalt som »indianerlejren« og H. C. A. K. som »høvdingen«, men børnene fik tidligt lært at bestille noget med at hjælpe til og kom også ud at tjene.

Når man tænker på lønninger og priser nu (1951), er det mærkeligt at tænke på, at lønnen som stationsforstander i tiden 1884-1900 var 420 kr. årlig plus en procentdel af stationens omsætning, der beløb sig til 400-500 kr. samt vederlaget for postarbejdet, ligeledes omkring 300-400 kr., men trods disse beskedne beløb og den store børneflok var det lykkedes H. C. K. at spare penge op, så at der ved hans død var godt 5000 kr.

H. C. A. K. døde kun 57 år gammel den 10. juni 1900. Århus amtstidende skrev den 11. juni 1900: Med ekstratoget i lørdags aftes ankom stationsforstander Kaster i Malling hjem efter en dags ferie. Kort tid derefter fandt familien ham siddende død, og den hurtigt tilkaldte læge erklærede, at et hjerteslag var dødsårsagen. Selvfølgelig vakte den hurtige død stor sorg i familien. Den afdøde har været ansat her siden banen åbnedes og var almindelig bekendt for den store akkuratesse, hvormed han ledede den stedse stigende trafik til og fra Malling station.

Emma Sophie K. blev efter mandens død boende i Malling i nogle år, hvorefter hun flyttede til Århus, hvor hun døde den 22. september 1911.

—–ooooo—–

I Emma og H. O. A. Kasters ægteskab blev der født 16 børn – læs mere her