Egnsarkiv i Beder – Malling og Ajstrup

Denne site er en del af en rapport fra Kulturambulancen, Netværker april 1997. Klik her for introduktion og indhold

Besøg på egnsarkivet, der har til huse i en gammel skole fra 1908

Starten
Anders B Nørgård er en af initiativtagerne til oprettelse af egnsarkivet , det blev oprettet den

11/11 1967, så arkivet har 30 års jubilæum her i år.

Det samme gør sig gældende for Anders Nørgård. Han har også 30 års jubilæum i år, idet har været ansat på arkivet siden starten. Han er gammel lærer fra Malling skole. Nu er han på pension, så der er mere tid til egnsarkivet. Han er ikke alene om at klarer opgaven, der er 12 frivillige hjælpere.

I starten af 1960-erne, skete der en stor udflytning fra Århus. De små stationsbyer blev større, da der kom mange nye tilflyttere, og der blev oprettet nye boligområder omkring den gamle bykerne. For at bevarer minder om byernes oprindelige udseende blev egnsarkivet startet.

Mange forskellige effekter
Der kommer mange effekter fra alle sider. Sidste år fik det 2 regnskabsbøger med bilag der dækkede de sidste 40 – 45 år. Kirkebøgerne er fra før 1891. Før må bøgerne ikke være offentlige tilgængelig, optegnelserne skal være 100 år gamle. Det er kopier de rigtige kirkebøger er i landsarkivet i Viborg.

Mange kommer med deres slægtsbøger for at bevare dem for eftertiden. Der er også skøder, der fortæller om hvem, der har ejet husene gennem tiden. De gamle lister til folketingsvalget også på arkivet.

Mange besøger egnsarkivet, ca. 350 /400. De fleste er personer, der interessere sig for slægtsforskning. Der kommer også besøg af mange skoler

Området har været beboet siden stenalderen. Der er mange fund nede ved strander, der fortæller om en svunden tid.

Støtteforeningerne
Egnsarkivet har en støtte fond, der hjælper med penge. Århus bibliotek støtter med 3 timer om ugen, så der er ikke så mange penge til driften. For at strække pengene udgives der hvert år en kalender med gamle billeder fra området. En bog er der også udgivet, der hedder – Liv og levned i Beder / Malling.

Kirkerne
Mallings kirke er meget specielt. Der har været en voldgrav omkring den, og resterne er stadig til at se den er på nordsiden. Der er også en del af en fæstningsmur. Den er fra ca. 1150. Den nuværende kirke er fra ca. 1874.

Banen kom til området den 16/6 1884. Siden skete en stor udvikling. Der kom flere forretninger bl.a. en dampmølle og en stor købmandsgård. Byerne fik et løft. Der kom også en brugsforening i 1874, så det var en meget driftig by. Fra 1960-erne gik det ned af bakke igen, handelsmæssig

I dag er kirkerne delt i to sogne med hver sin præst.

I 1960-erne kom der en befolkningstilgang, der betød at skolen skulle have skoleinspektør. Valget faldt på førstelæren ved Malling skole. Det afstedkom en del uro, tiltrods for at han var en dygtig pædagog

Det er et uddrag fra den samtale vi havde med Anders B Nørgård.