En fortælling om Hanne Gravgaard 1935-2023

Koncertsanger, musikpædagog og forfatter
Fortalt af Beder-Malling Egnsarkiv/v. arkivleder Kirsten Williams

 

Hanne Gravgaard boede fra 1968 i Malling som nabo til det Kreative Værksted (DKV) og Arkivet på Tværgade. Hendes mor Ingrid Fogh Kristensen var datter af Johannes Kristensen, der ejede gården ”Kristensminde” i Krekær Malling. Hanne Gravgaard fik et usædvanligt liv med både stor succes som koncertsanger og underviser i solosang på Universiteterne i Københavns og Aarhus samt Silkeborg Seminarium og som forfatter; men også med store personlige sorger.
Sangstemmen arvede hun efter sin far Erik Asmind Gravgaard, der også gav koncerter over hele landet som solist, men i dag mest er kendt for at have grundlagt Marselisborg Seminarium, hvis rektor han var i en årrække. Moderen Ingrid var lærer på Kochs skole.

Hanne og Johannes Sløk
 Da Hanne var 21 år, omkom hendes forlovede ved en ulykke. Det var professor Johannes Sløk, der bisatte hendes forlovede. Flere år senere udviklede deres relation sig til en gensidig kærlighed. Sløk var19 år ældre, gift og havde en datter, og så var han en offentlig person. Professor, dr.theol. J. Sløk (1916-2001) regnes blandt” de fire store Århus-teologer”, han var en indflydelsesrig fagfilosof og blev Danmarks første professor i Idehistorie. Han udgav omkring 50 bøger og var kendt som en stor og ofte udfordrende og arrogant debattør. Hans forelæsninger på Universitetet var tilløbsstykker.
Sløks og Hannes forhold strakte sig over 12 år, hvor de boede sammen de sidste fire år efter deres søn Bo blev født. De skulle giftes, men to dage før første lysning i kirken valgte Sløk at vende tilbage til sin gamle familie. Siden talte de ikke mere sammen, og den da fireårige Bo genså aldrig sin far. Året efter i 1969 blev Bo indlagt med leukæmi, og lægerne holdt sandheden om sygdommens karakter skjult for Hanne, og først et par timer før Bo døde, fik hun sandheden at vide, han kunne ikke overleve. Sløk kom heller ikke til sønnens begravelse.
Hanne fik aldrig en forklaring på, hvorfor Johannes Sløk forlod dem. Bruddet kom for hende fuldstændig uventet, pludselig og uden varsel. Igennem årene forsøgte hun at ræsonnere sig til en forklaring: ”Tiderne var anderledes dengang, og vi blev begge udsat for en hetz af forargelse og sladder, og måske var det dette pres udefra, som blev for stort for ham. Sløk var jo i offentligheden kendt som den elegante debattør, ironisk og kynisk, men det var masker, han gemte sig bag. Bag maskerne var han et varmt, men sagtmodigt og sårbart menneske.”
Hanne fortsatte sit liv med musik og undervisning; Og udgav i slutningen af 1980èrne to LP’er med Åndelige sange, hvor hun også gav koncert i Malling Kirke. Hun gik på pension i 2005 efter en omfattende koncertvirksomhed som sangsolist i danske og udenlandske kirker

Samme år i 2005 udkom ”Bogen om Bo”
 Hanne blev i et interview spurgt, hvorfor hun rodede op i et forhold, der lå mere end 40 år tilbage, med risiko for at skabe nye sår og brud. Svaret var: – ”For mig har det været vigtigt at sætte et sandfærdigt minde over min søn, som et modstykke til den sladder og bagtalelse, der har været. Bo var ikke, som det er blevet antydet, en uheldig fejltagelse, men et ønskebarn, og for at man skal kunne forstå hans historie, må jeg også fortælle om hans kærlige far og vores forhold sammen.”
“Kære Bo” er en hudløs og privat bog, fordi den går så tæt på personerne og deres sorg og smerte, men perspektivet er større end det private, for ud af vemoden og længslen vokser en erkendelse af, at man som menneske her i livet må tage sin skæbne på sig. Netop dette lærte den unge Hanne Gravgaard af sit møde med Sløk og dennes optagethed af Søren Kierkegaard.”
Hanne skrev flere bøger: Kære Hanne i 2007, Min rose, jeg aldrig vil miste 2008, Erindringsglimt 2010, Krigsspøgelset 2018.
Hanne Gravgaard døde på Borgvold Plejehjem i Viby juli 2023. Både DKV og arkivet fik her i oktober besked om, at vi er betænkt i Hannes testamente. Ære være Hanne Gravgaards minde.