En kort historie om Starupvej nr. 9

De Gamles Hjem 1962 med springvand
De Gamles Hjem 1962 med springvand

”De gamles hjem”, Malling Plejehjem og Foreningshus
Fortalt af Beder-Malling Egnsarkiv/v. arkivleder Kirsten Williams

Indledning
I 1933 vedtog folketinget en Lov om Offentlig forsorg. Det betød at hjælp fra offentlige kasser til ”værdigt trængende” som fx ældre, der ikke længere kunne klare sig i eget hjem, ophørte med at være betragtet som fattighjælp med tab af borgerlige rettigheder.
Beder-Malling Kommune var på forkant med udviklingen, og d. 29.10.1935 blev ”De gamles Hjem” med 11 beboere indviet beliggende på en stor grund med et parklignende anlæg, en lille dam og god plads til køkkenhave, frugttræer, høns og en gris. Udgiften til byggeriet blev delvis dækket af salget af den tidligere fattiggård på Elmosevej

Dagligdag på hjemmet i Kirstines og Åge Viktors tid 1935-1970
En bolig var ikke stor- et værelse på 8 m2- og fællesbad. Alkohol var ikke tilladt, og besøg kun mellem 15 og 17. Der var en madplan, bestemt af Sognerådet, det skulle være billig og nærende husmandskost. Det var en forudsætning, at beboerne hjalp til overalt. Personalet bestod af et bestyrerpar Kirstine og Åge Viktor og et par unge piger. Åge var murer og Kirstine kogekone, så specielle forudsætninger for arbejdet med at tage vare på ældre, havde de ikke. Det fortælles, at da den første beboer døde, vidste Kirstine ikke, hvordan man gjorde et lig i stand. Det gjorde til gengæld en af de gamle koner. Åge og Kirstine voksede med opgaven og var et afholdt bestyrerpar i 35 år.
En festdag var det, når grisen skulle slagtes. Så kunne diskussionen godt blive lidt ophedet blandt kvinderne om, hvis opskrift på blodpølse, man skulle bruge i år.
I 1944 byggedes højre fløj, og i 1947 en tilbygning, hvor Sognerådet og skatteligningen kunne holde møder. Der hørte altid spisning med til møderne, der tilberedes på hjemmet. Det var på ingen måde den samme mad som beboernes.
1954 bygges højre fløj- nu var der vaskemaskine, radio på alle værelser og fjernsyn. Beboerne måtte holde hund.

Nyt bestyrerpar 1970-1995 sygeplejerske Inger Bech og Jens Erik Bech.
Den nye leder Inger Bech havde som noget selvfølgeligt en faglig uddannelse, Jens Erik hjalp mest til i haven. Fra 1970 var Malling Plejehjem, som det nu hedder, også en del af Aarhus Kommune. En kraftig modernisering blev nødvendig med en tilbygning i tre etager, kælder, nyt køkken, ergo- og fysioterapi og en elevator. De beboere, som ikke selv kunne komme op ad trappen, måtte man før bære op. Der var nu plads til 30 beboere.
De daglige gøremål fortsatte, som beboerne nu kunne vælge at deltage i. Der var altid en anledning til at holde fest- alle årets højdepunkter som Høstfest og Mortens aften blev fejret. I 1975 blev 50-års jubilæet holdt med telt i haven. Alle beboere, deres pårørende, samarbejdspartnere, og venner af huset deltog i gildet med tre retter mad, taler musik og dans. Da det gik så godt, holdt man det efterfølgende år asfaltbal på parkeringspladsen.
I 1992 blev Malling Plejehjem lagt ind under Eskegården i Beder. Ingrid Jespersen blev daglig leder fra 1995-2007. Tiderne ændrede sig her som andre steder i Kommunen med mindre tid til den enkelte. Udfordringen blev et stigende antal ældre med et voksende behov for pleje døgnet rundt både på Malling Plejehjem og i eget hjem.
I 1995 byggedes to nye huse i et plan med ti lejligheder i hver. Lejlighederne indeholdt to værelser, køkken og bad og udgang til terrasse. Nu var der ingen, der ville bo i de gamle 8m2 værelser. De blev derfor ombygget til 1-værelses lejligheder, men det hjalp ikke. Fra 2002 blev de sjældent lejet ud, hvilket medførte et voksende underskud på Plejehjemmets drift og førte til, at Plejehjemmet blev lukket i 2015.

Bygningerne får nyt liv som bolig for flygtninge, håndværkere fra Polen og aktiviteter for borgerne i lokalområdet.
Meddelelsen om, at der skulle huses flygtninge i A og C husene, gjorde mange borgere stærkt bekymrede. Perioden fra 2016-17 forløb dog fuldstændigt fredeligt uden negative episoder. De samme gjaldt for de polske håndværkere.
Foreningslivet og aftenskolen Fælles Fritid har tilsammen gjort brug af lokalerne både dag og aften, så da meddelelsen om at ombygge, nedrive og reetablere Malling Plejehjem kom, gav det anledning til noget panik. Hvor skulle foreningerne nu være, det har heldigvis løst sig med etableringen af Foreningernes Hus.
Nu venter lokalområdet så spændt på at se ”Det nye Malling Plejehjem” hvor der også gøres plads til foreningerne.

 

Udsmykket høstvogn fra Vejlgården på besøg på Hjemmet. Fire par står på ladet i folkedragter og der er en spillemand med violin
Udsmykket høstvogn fra Vejlgården på besøg på Hjemmet. Fire par står på ladet i folkedragter og der er en spillemand med violin