Datidens festligheder

Dengang havde man også sine festligheder. Det var gårdmændene, som samledes fra hele omegnen – jeg husker kjørmesfesterne, som blev holdt først i februar. Jeg har deltaget i en sådan fest hos noget familie på Wormstrup. Der var et gammelt ordsprog, som sagde:

Nu har vi kjørmes knude
– så er vinteren ude.

Dermed hentydede man til, at nu var den værste vintertid forbi og foråret ikke langt borte.

Kjørmesfesterne varede i tre dage. 1. dag kom mand og kone fra gårdene rundt omkring. De medbragte selv forskellige fødevarer og drikkelse. Det var det vi dag kalder sammenskudsgilde. Man dansede i vognporten til den lyse morgen. Brændevinen var jo billig dengang, så der var liv og glade dage. 2. dag kom gårdenes karle og piger og 3. dag var forbeholdt tjenestedrengene og børnene.

Disse fester bliver endnu holdt mange steder den dag i dag rundt om i sognene. I Malling er de nok desværre forsvundet eller vil forsvinde, nu byen er kommet ind under Stor-Århus.

Høstfester blev selvfølgelig holdt, når høsten var i hus.

Cirkus var på besøg i Malling, og de viste deres forskellige forestillinger.

Forlystelseslivet var yderst beskedent, men husk på, at fritid havde man næsten ikke og ferie var et ord, som ikke fandtes i den tids danske ordbog. Det var først lang tid senere man fik tre dages ferie, så 8 dage og nu er det 4 uger.

Jeg kan også erindre, når der var bryllup i staden. Fra vor baghave havde vi direkte udsyn til kirken. Så stod min mor og nabokonerne som nysgerrige tilskuere og snakkede sammen. Det er stort bryllup i dag, jeg har talt 12 hestevogne, var deres kommentarer – man vurderede i antal af hestevogne, som man i dag gør i biler.

Tilbage til indholdsoversigt