Egnens store mænd

Egnen havde selvfølgelig sine store mænd, som i kraft af den billige arbejdskraft var kommet højt på strå.

Jeg husker Øvli-Christiansen fra Vejlgården – der vor landboskolen nu ligger – den brændte i 1907. Han gik altid med kravetøj og stiv hat. Forstander Tuxen på landboskolen hørte også til spidserne. De havde selvfølgelig alle aktier i banen – 5 kroners aktier.

Baron Gyldenkrone fra Vilhelrnsborg var den fineste af æt. Han var den første, der fik bil, det var omkring 1910. Så gik en af karlene med en fløjte foran for at advare borgerskabet – for nu kommer baronen kørende.

Tænk hvis man i dag skulle det – sikken fløjteri.

Torstensen var den store købmand, hvor især de velbeslåede handlede.

Den største og mest ansete mand var Niels Jensen. Han stod bag hvert nyt initiativ i byen – skaffede industri til byen. Niels Jensen var gårdejer og købmand. Han ejede det nuværende Torstensen til hvem har solgte forretningen i 1891. Torstensen havde haft den store handelsplads ved Norsminde. Niels Jensen startede dampmølle og savværk, men også bag landboskolens oprettelse stod denne flittige mand støttet af Århus-købmanden Hans Broge. Den dag i dag står en mindesten på Odder landevej i Malling til varigt erindring om denne driftige borger.

Tilbage til indholdsoversigt