Forord

De store historiske ting, som verden er så fuld af, kan man altid læse sig til, herom har vi til alle tider skribenter, hvis opgave det er at fortælle efterkommerne om tidligere tiders hændelser, men det daglige liv, som det levedes og leves f. eks. her på egnen, det er der kun de færreste, der skænker en tanke.

Skulle det hænde, så er det ofte for sent, for så er den eller de, der ville have været gode fortællere, borte.

Adskillige har erkendt dette, hvorfor man henvendte sig til Hans P. Hansen, den gamle tækkemand, for at han kunne nedfælde sine erindringer fra egnen og om beboerne her omkring Fulden.

Således blev »Hans Tækkemands erindringer« til, og vi skylder Hans P. Hansen en varm tak, fordi det blev os muligt at udsende denne lille publikation til vore venner og forretningsforbindelser i anledning af årsskiftet 1965-66.

Tilbage til forsiden