Forord og noter

For første gang udgiver støttefonden for Beder-Malling Egnsarkiv en lokalhistorisk bog.

Vi har forsøgt ved hjælp af forskelling materialer, som findes i arkivet at lave en bog, der fortæller om steder, mennesker og hændelser i Beder og Malling sogne. Fra dele af sognene har der været mange arkivalier til rådighed, mens vi fra andre dele kun har meget begrænsede materialer. Vi håber, at der til den næste bog vil være afleveret materialer også fra disse egne.

Desuden ar vi bedt nogle mennesker fra egnen fortælle fra deres barndom og ungdom, og disse beretninger vil mange kunne nikke genkendende til.

Vi håber, at bogen vil blive læst med interesse ikke blot af sognenes oprindelige beboere, men også af de mange tilflyttere til området.
Til slut vil vi gerne takke Unibank AS og Lokalhistorisk Forening for Beder og Malling Sogne for økonomisk støtte til udgivelsen.

Venlig hilsen
Redaktionen

Efter redaktionens slutning har vi med tak modtaget økonomisk støtte til udgivelsen fra Kjems-fonden.

Tilbage til: “Liv og levned…..”

Redaktionsudvalg

Marie-Louise Marschal
Svend Aage Jensen
Anette Wulff
P.B.Kristensen
Anders B. Nørgaard

Udgiver:
Støttefonden For Beder-Malling Egnsarkiv 1992

Tryk: EJ offset, Beder
Papir: Munken 90 gr.
Sats: Times 12 pkt.
Repro: Dansk Repro Service AS
Oplag: 500 expl.
Omslagskolorering: Knud Mikkelsen