Mallings matador

Mallings mest berømte mand gennem tiderne er uden tvivl Niels Jensen. Han ejede købmandsgården, som blev bygget 1883, borgerbrevet lyder 22. februar 1984. Han var en ihærdig mand som blandt andet startede Dampmøllen og Savværket og med i anlæggelsen af Jernbanen i 1884. Han var også primus motor ved anlæggelsen af Malling Landbrugsskole. Han var gift to gange, nedlagde et par gårde, og byggede gården Karensminde til minde om sin kone. Han havde stort kontakt med de store købmænd Hans Broge og margarinefabrikanten Otto Mønsted i Århus. Det med opførelsen af landboskolen var ved at gå i hårdknude, da man byggede Fejltagelsen, som det hedder den dag i dag, den ligger lidt skråt over for Brugsen. Forstanderen Tuxen, som kom fra Falster, ville ikke overtage den – den er for lille. Så er jeg nok den rette til at skaffe pengene, sagde Niels Jensen. Hans Broge og Otto Mønsted ville godt være med, da sidstnævnte godt ville lære landmændene at lave smør. Et par kornkøbmænd fra Hamborg købte også aktier i foretagendet. Så det opførtes, som det står i dag. En ung repræsentant spurgte en gang den rige Hans Broge, hvorfor han altid rejste på 3. klasse. Det skal jeg sige dem unge mand. Fordi der ikke findes en fjerde klasse. Niels Jensen ejede desuden en osteforretning i Bruunsgade i Århus, som stadig består.

Tilbage til indholdsoversigten