Slut finale

Jeg nåede også at komme med i Mallings blomstringstid først i tresserne, hvor byen rent indbyggermæssigt steg voldsomt, og jeg indrettede også selvbetjening, som tiden krævede. Man måtte følge med og skønt det var langt fra de gode gamle dage, måtte man følge tidens trens. Torstensens Købmandsgård består ikke mere, men minderne kan man leve længe med. Også de barske og vanskelige år. Jeg håber min efterfølger får held og lykke.

 

Ove Torstensen

NB. Denne samtale er indtalt omkring 1972 og først ned skrevet i 2004. Der er sket mange ting siden. Søren Neermark overtog både forretningen, byggeafdelingen og kornafdelingen, men efter nogle år forpagtede han købmandsafdelingen ud til købmand Madsen, som drev denne ca. 8 år. Derefter blev det hele lagt sammen til en stor forretning uden kolonialforretning. I år 2000 byggede han et stort byggemarked på Holmskovtoften 4 i Malling. I de gamle bygninger på Stationspladsen er der nu en fodplejeklinik samt et pizzeria og pakhusene skal rives ned.

Tilbage til indholdsoversigten