Stort folkehold – hyggetimer

Stationspladen i Malling
Stationspladen i Malling

Der var mange ansat på købmandsgården og de tilstødende faciliteter såsom siloer med korn og andre lagerpladser. Der var mange kornmisser samt lærlinge. Vi havde gennem flere år en bogholder, han havde fået den fineste handelsskoleeksamen i Århus, som nogensinde var givet. Han var en ihærdig mand, der hvis kassen ikke stemte på øre, knoklede flere dage for at finde fejlen. Fatter fyrede ham dog en dag, for som han sagde til ham, jeg.har ikke råd til at betale Dem det, de er værd. Han blev selvfølgelig skuffet, men far skaffede ham arbejde i Århus, hvor han var i resten af sine mange arbejdsår. Der var altid et hektisk tempo på. Dagen startede med, at der blev fyldt dunke med petroleum, sprit, eddike, rom cognac. En hel flaske cognac kostede en krone. Skufferne blev fyldt med mel, gryn, rosiner, og hvad der ellers hørte til husholdningen. Alt blev solgt afvejet, det var ikke som nu færdigpakket, så det var et stort arbejde. Da spriritusbeskatningen kom i 1914, blev de stærke drikke lagt til side, da vi ikke regnede med, at man nu kunne sælge ret meget. Kasserne blev plomberet, så tolderne skulle tilkaldes, når disse skulle brydes ved salg. Det var ret kompliceret. Margarine blev solgt i 10 kilos bøtter, hvor der hørte et gult farvestof med, så det som til at ligne rigtig smør.

Forretningen på Stationspladsen
Forretningen på Stationspladsen
HYGGETIMER

Om aftenen samlede far hele personalet, hvor kvinderne og pigerne syede og strikkede. De lånte mors symaskine og fik lidt undervisning. Far læste bøger for os. Jeg husker især en engelsk forfatter, som han især var glad. for. Jeg husker fortællingen om en mand, som tjente 100 kr., men kun brugte de 98 kr. Han var den kloge, mens ham som tjente 100 kr., men brugte 102 kr. var ødelanden, som aldrig kom videre. De voksne mænd arbejdede også om aftenen på kontoret, mens far underviste lærlingene med at føre bøger. En gang blev en af disse unge mænd sat til at indberette, hvor mange af de store bøtter margarine, vi havde solgt i et vist tidsrum, det skulle indberettes, hvorfor ved ingen, sådan var det bare. Han skrev alle datoerne op, men da han også havde skrevet både hellig-. og søndage på, fik far en bøde. Første verdenskrig mærkede vi ikke meget til, Danmark var neutral. Vi havde store lagre af te og ris, som folk kom langt væk fra for at købe, vi kunne jo ikke nægte at sælge. ØKs stifter H. N. Andersen var skyld i, at vi ikke manglede krydderier og andre varer, som han hjembragte fra sine forretninger i Østen. Far var en meget gavmild mand, som man altid kunne komme til, hvis man var i nød. I Malling var han store mand og havde mange tillidshverv gennem årene. Det kommer jeg nærmere ind på senere.

Tilbage til indholdsoversigten