Ansatte ved Stat, Kommune & Bank

Postvæsenet

Landpostbud Marius Madsen boede på Bredgade i huset, hvor senere “Landbobanken” havde til huse. På den modsatte side af gaden lå den gamle dyrlægebolig, hvor min søster og hendes mand Elvin Hansen havde cafeteria.

Landpostbud Jacob Nielsen boede på Rodalsvej nr. 14. Jacob Nielsen havde flere sønner, en af den var bosiddende i U.S.A., de andre hed Svend, Tage, Anker og Knud Erik som stod i lære hos Bager Bonde. Jeg tror også de havde en søster, men andet husker jeg ikke.

Landpostbud Vaen Boede i det hvide hus ved siden af kirkens parkeringsplads, han var det eneste postbud som havde bil, og gav af og til en køretur.

Bypostbud Andersen boede på Mejerivej i det sidste hus på venstre side, og var nabo til Bødker Laursen. Andersen havde flere børn, men navnene husker jeg desværre ikke.

Jernbanen

Stationsforstander Andersen havde tjenestebolig i den østlige ende af stationsbygningen. Andersen havde to døtre Åse og Grethe som var to kønne piger, og dem passede forældrene godt på. Når der var “bal” i gymnastikforeningen, som gerne sluttede ved et tiden stod Andersen eller fruen udenfor “Kroen” og kaldte pigerne hjem.

Portør Sørensen boede på Bredgade og var nabo til Malermester Frederik Jensen Sørensen havde en datter “Erna”. Vi gik i skole sammen.

Portør Jensen boede til leje hos Karetmager Åge Bech på Ajstrupvej. Jensens datter “Erna” blev senere gift med Bagermester Osvald Schultz i Solbjerg.

Baneformand og Ledvogter Kajus Jørgensen boede i banens ledvogterhus på Bredgade. Jørgensen havde en datter “Asta” og en dreng, som jeg ikke husker navnet på.

Politiet

Politibetjent Norman var den første betjent i Malling og boede på Bredgade, på den modsatte side af villa “Anita”, som tilhørte Anders Poulsen.

Landoverpolitibetjent F. M. Grønnebæk boede på Bredgade i det sidste hus før “Vejlgården”.

Distriktsjordemoder

Frk. Andersen boede i “jordemoder boligen” på hjørnet af Bredgade og Østerskovvej. Frk. Andersen modtog mig da jeg kom til verden i “Mallinghus” i 1924.
(red.: Frk Andersen blev beskikket som distriktsjordemoder af sognerådet den 15. oktober 1928)

Læger

Læge Kroman og senere Viggo Kelstrup boede i huset på hjørnet af Bredgade og Skolegade.

Jeg husker tydeligt da Kelstrup og familie flyttede ind i “Lægeboligen”. Jeg var på dette tidspunkt mælkedreng hos Chr. Frausing, vi afleverede mælk og smør ved køkkenvinduet ud mod Skolegade. Deres pige i huset var rødhåret og hed “Eva”, jeg tror hun senere blev “bagerjomfru” hos Bonde. 

Sygeplejen

Distriktssygeplejerske frk. Rasmussen boede i huset ved siden af Vedels Boghandel på Østergårdsvej. Alle kendte Frk. Rasmussen som en venlig dame og en dygtig sygeplejerske. Efter henstilling fra lægen, besøgte hun de syge mennesker i sognet.

Sygekassen

Helge Kjeldsen, søn af Træskohandler Jens Kjeldsen, var forretningsfører for Sygekassen, som jeg tror havde til huse i Kjeldsens ejendom på Bredgade. Helge blev gift med “Ingrid”, datter af murerarbejdsmand Jens Hansen, som var nabo til Barber M. Richard Hansen på Ajstrupvej.

Vi har modtaget nedenstående rettelse rettelse , der er kontrolleret i kirkebøgerne:

Helge Kjeldsen, søn af Træskohandler Jens Christian Kjeldsen, var forretningsfører for Sygekassen, som jeg tror havde til huse i Kjeldsens ejendom på Bredgade. Helge blev gift med Ingrid Hansen, datter af murerarbejdsmand Hans Pedersen Hansen, som var nabo til Barber M. Richard Hansen på Ajstrupvej.

Kæmnerkontoret

Kæmner Mathias Andersen og hans datter Rosalia Andersen, som var Bogholder på kontoret “Kommunekontoret” og de boede i det hvide hus, beliggende på hjørnet af Rønhøjvej og Tværgade.

Biblioteket

Bibliotekar Frk. Krøyer

Folkekirken

Pastor Kelstrup og senere Pastor Anders Skriver, som jeg blev konfirmeret hos i Malling kirke. Forberedelserne til konfirmationen foregik i Beder Præstegård, som var tjenestebolig for præsten.

Organist Skolelærerinde Frk. Højgård og senere Edsen Johansen som boede på Rønhøjvej nr. 5.

Kordegn Førstelærer Grymer.

Ringer og Graver Steffen Therkildsen som boede i huset på Kirkevej nr. 4.

Folkeskolen

Førstelærer Grymer Lærer Peder Pedersen Lærerinder Frk. Højsgård og Frk. Lindby.

Tilbage til indholdsoversigten