Elektricificering af omegnen

I 1930 fik beboerne i Nymarken, Bymosen, Østerskoven, Malling Bjerge, Rughaven og Norsminde indlagt elektrisk lys og kraft.

Min far ledede arbejdet for firmaet Ladegård & Co. i Odder.

Mange beboere fik samtidig deres fine gamle petroleumslamper lavet om til elektrisk lys, men mange flotte lamper blev simpelthen kørt på lossepladsen. De fleste købte moderne lysekroner.

Min far tog mig tit med på arbejde. Så legede jeg med børnene, medens far arbejdede.

Mange af børnene blev senere mine skolekammerater. Særligt husker jeg fra Nymarken, Eske Nielsens søn Richard og Bakkegårdes Harry, Olga, Tage og Peter.
Fra Henriettagården Rasmus og hans søster.
Fra Østerskoven husker jeg to familier; Søren “Slider” Rasmussen som havde et husmandssted på Østerskovvej og jeg husker to af børnene; Hans og Frida.
Søren “Slider” Rasmussen kørte i flere år mælk fra de omkringliggende gårde til Malling Mejeri.

På østsiden af skoven lå Søren Jørgensens fars gård. Vi legede i skoven og jeg husker “rævebanken” med mange rævegrave.

Jeg havde den store glæde at træffe Søren igen under et besøg på Egnsarkivet i 1997. Han boede på den tid i Glud i Horsens, hvor han har en frugtplantage.

Fra Malling Bjerge Anders Jensens datter Dagmar. Anders Jensen havde været Amerikansk soldat under første verdenskrig 1914-1918.

Hans Baden, søn af Marie Baden som havde en ejendom på modsat side af Gartner Tamstrup.

Fra “Norsminde” havde jeg ingen skolekammerater. De gik i Ajstrup skole.

Jeg mindes stadig nogle af beboerne som fik indlagt lys. Blandt andet husker jeg tolderen Kjær, fiskerne Jens Mikkelsen, Cilius Mikkelsen, Søren Jensen, Peter Pagh, Fisker “Mads” Pedersen, Rasmus og “Gammel Peter” Vestergård og deres gamle mor Mariane Vestergård.

Den yngre Peder Vestergård som boede i “Fjordhuset”, han havde en søn som hed Tage, han fiskede også.

Der skete altid noget i “Norsminde”. Fiskekutterne kom ind med dagens fangst, som blev sorteret og fyldt i kasser.

I slæbestedet, hvor nu fiskehandleren har forretning, blev bådene skrabet og malet.

På stranden bødede og barkede fiskerne deres net og ruser. Dengang kendte man ikke “nylon” net.

Egnens beboere handlede i den gamle købmandsforretning, ejeren hed Jørgensen.

Ålefiskeriet i fjorden, var vist på det højeste i mange år. Når fiskerne “røgtede” deres ruser var der altid god fangst.

Sommerhuse ved Ajstrup Strand

Først i trediverne, var der kun et sommerhus, som var beliggende på arealet mellem fisker Mads Pedersens hus og den nuværende “Ajstrup Camping” grund.

Det var en dejlig villa som var bygget og ejet af en murermester Andersen fra Århus.

De første Malling borgere som havde sommerhus ved Ajstrup Strand var:

Tømrermester Åge Rogersen
Murermester Ferdinand Holm
Mekaniker Harald Jensen
Købmand Oskar Dich
Malermester Frederik Jensen

Tilbage til indholdsoversigten