Forord

 

Mange vil måske mene det er uden interesse at grave gamle minder frem andre mener at det er morsomt at tænke tilbage på barndomstiden og gengive de forhold man dengang levede under.

Tiden har forandret sig meget i dette århundrede, og det er mærkeligt at tænke på, at da man gik i skole kunne vi i “Brugsen” købe et kræmmerhus blandede bolsjer for 2 øre og et stykke “Bondepige med slør” for fem øre, hos bageren kostede en “Premier” ispind 10 øre.

Notat: Det er mit håb, at “eventuelle” læsere af disse beretninger, vil tilgive min danske ordsætning, men efter 43 år i Canada, har jeg gjort mit bedste.

Børge Leth London Ontario 1999

Først i trediverne
Malling by først i trediverne

 

Bredgade først i trediverne
Bredgade i Malling først i trediverne

 

Tilbage til indholdsoversigten