Min læretid som elektriker

Den 1. november 1939 begyndte jeg min læretid hos firmaet Ladegård & Co., Torvet nr. 4 i Odder.

Hos firmaet blev min far udlært i 1920.

På Torvet nr. 4 var der foruden Ladegård også Odder telefon central, Odder Dagblads trykkeri, samt Købmand Hjalmar Andersens forretning.

Jeg cyklede til Odder hver dag, arbejdstiden var fra 8 til 5, kun i de hårde vinter under krigen, havde jeg kort til kørsel med banen.

Om vinteren gik jeg på Teknisk Skole i Malling, som var beliggende på første sal, hvor Egnsarkivet nu har til huse.

Lærerne på skolen var konstruktør Mortensen fra Ask, han underviste i geometri og tegning.

Kommunelærer Peder Pedersen underviste i dansk og skrivning.

I min lærerkontrakt står der at lærlingens løn er i overensstemmelse med reglerne for lærlingelovens paragraf 4 stykke 1, ansat således:

Fra 1-11-39 til 1-11-40 kr. 0,14 pr. time
Fra 1-11-40 til 1-11-41 kr. 0,18 pr. time
Fra 1-11-41 til 1-11-42 kr. 0,21 pr. time
Fra 1-11-42 til 1-11-43 kr. 0,26 pr. time

Store forhold, firmaet betalte også min sygekasse samt dæk til min cykel.

Store forhold, firmaet betalte også min sygekasse samt dæk til min cykel.

Tilbage til indholdsoversigten