Skolegang og udflugter

Jeg begyndte 6 år gammel i “Pogeskolen” hos frk. Højgård. Hjælpelærerinde var frk. Lindby, datter af skovfoged Lindby på “Moesgård”.

Det voldte mig stor besvær med skrivningen og regning, for jeg var “kejthåndet”, men frk. Højsgård forklarede mig, at alle børn skulle lære at bruge højre hånd til skrivning og regning og efterhånden lykkedes det også.

Vi brugte tavler og grifler dengang og så stavede vi os igennem “Ole Boles A.B.C”.

Pigerne lærte også “håndgerning”, de syede og strikkede, og inden vi forlod “Pogeskolen”, havde alle pigerne blandt andet lavet en “sypose” med deres navn i “korssting” på posen.

Daglig sang vi:

Nu er skolen til ende
og nu hjemad vi går.
Hvad vi lærte derinde
skal vi nok huske på.

Kommuneskolen

Førstelærer Grymer underviste os i religion, sang, salmevers og skrivning.

Lærer Peder Pedersen underviste os i Danmarkshistorie, regning, geografi, botanik og gymnastik.

Skoleudflugter

De årlige udflugter til Århus Teater og Himmelbjerget var store begivenheder, som vi børn glædede os til, og i den forbindelse vil jeg lige fortælle hvordan vi opbevarede “provianten”, når vi var på udflugt.
Når vi fik nye sko gemte vores mødre æskerne, som blev brugt til opbevaring af den medbragte mad og sodavand.
For at lette transporten, var “skotøjsæsken” udstyret med bånd og bærepind.
Når vi skulle af sted, samledes vi alle på jernbanestationen og blev stillet op i kø, med hver sin “skotøjsæske” i hånden, og når Grymer var overbevist (vi blev talt mange gange) at alle var til stede, var vi klar til afgang med “Oddergrisen”.

Århus Teater

På teater turen spiste vi vores medbragte mad på Østergades forsamlingshus. Det samme gjorde eleverne fra andre skoler, som også skulle i teateret sammen dag som os.
Naturligvis, når så mange drenge var forsamlet på et sted, opstår der uenigheder og “bondeknolde” ville vi ikke kaldes og mange “knobs” blev udvekslet i baggården af forsamlingshuset.
Men trods “skæg og ballade” havde vi en dejlig dag.
Af stykkerne vi så på teateret mindes jeg særligt “Nøddebo Præstegård” og “Den Indbildske syge”.

Himmelbjerget

Turen foregik med tog til Silkeborg. Derefter sejlede vi med “Hjejlen” Til Himmelbjerget.
Først skulle vi en tur op i tårnet, for at beundre omegnen. Vi skulle naturligvis også købe “souvenirs” i “Himmelbjergstokken”, stod øverst på listen for de fleste, men flag og stokkemærker, var også eftertragtet.
Før vi startede på hjemturen, spiste vi vores medbragte mad, som efterhånden, efter opholdet i “skotøjsæsken”, var rystet godt sammen.

Lillebæltsbroen

Før indvielsen af broen i 1935, havde skolen en dejlig tur til Fredericia og derfra med færge til Strip. Under sejladsen beundrede vi broen, som de fleste af os kun havde set på “richbilleder”.
Jeg kørte over den nye bro første gang i 1937, på vej til sommerferie i Nykøbing på Falster.
På dette tidspunkt vat “Storestrømsbroen” ikke færdigbygget, så vi sejlede med færgen fra Orehoved til Masnøsund.

Skolekommissionen & eksamen.

Pastor Kelstrup var ikke blot medlem af skolekommissionen, men som kirkens mand, dens fødte formand.
Derfor indtog han lærens plads på kateteret, den dag der var eksamen.
De øvrige medlemmers navne husker jeg desværre ikke.
Den ene dag om året ledede pastoren morgensangen, fadervor og trosbekendelsen.
Derefter overhørte pastoren os i de fag, som vi havde studeret i årets løb.
Efter endt eksamen, skrev pastoren karakterer og sit indtryk af undervisningen ind i eksamensprotokollen, som var anbragt på kateteret, og så sagde pastoren de forløsende ord, “Børn I har fri resten af dagen”.

 

Tilbage til indholdsoversigten