Et godt liv

46 år som den barmhjertige samaritan og deraf de 43 år, som landsbylæge her i Malling har været en spændende epoke, hvor ca. 99 1/2 procent har været tilfredse patienter. I 1970 kom min søn, som udklækket læge her til Malling, som medejer. Malling blev jo fordoblet sidst i 60’erne og deraf mange   nye patienter. Han havde jo de nymodens ideer og blev foregangsmanden bag det nye lægehus, som blev indviet feb. 1974.

Viggo Kelstrup sluttede sin lægegerning i 1980 og sønnen Klaus fortsatte indtil 2003, hvor han holdte og overlod lægehuset til andre. Lægefamilien Keldstrup er gået over i mindernes album, men et godt minde.

Tilbage til indholdsfortegnelse