FÆLLESRÅDET FOR BEDER – MALLING OG AJSTRUP OMRÅDET

Denne site er en del af en rapport fra Kulturambulancen, Netværker april 1997. Klik her for introduktion og indhold

—-0000—-

For 11 år siden blev fællesrådet oprettet. Det skulle arbejde for en bedre kommunikation til kommunen. Formanden hedder Niels Blicher, han har været med fra starten. I fællesrådet er der mange initiativer, de er bl.a. med i et daghøjskole forløb, der hedder fra jord til bord.
Derudover de har en fælles økologisk have, den har eksisteret der i 5 år.

Det er Ulla Engberg, kasserer i fællesrådet, der fortæller. I starten var der 50 forskellige foreninger, grundejerforening, fællesfritid, handelsstandsforeningen, kreativværksted, biblioteket m.m. og nu er tallet oppe på ca. 80.

Fællesrådet holder 2 møder om året hvortil foreningerne kan sende en repræsentant. Første møde er i marts og andet i september. Der behandles sager af almen interesse og der er et godt fremmøde. Det sidste møde var den 18/3 hvor der mødte 25 op, til trods for at det var snestorm.

Formanden tegner fællesrådets, udadtil med adresse og information. Det er et krævende arbejde og det er en fordel at formanden har eget firma, hvor det er let for bl.a. kommunen at få fat i ham.

Fællesrådet har flere arbejdsgrupper. En gruppe arbejder med Fællesbladet Beder Malling og Ajstrup. Det er 8 årgang og kommer seks gange om året. En anden gruppe arbejder med fest og kultur. Endnu et tiltag har resulteret i at det er lykkedes at få en grøn guide til området.

Fællesrådet er guidens nærmeste samarbejdspartnere. Den grønne guide er ansat fra den l. Januar 1997

Andre tiltag er at plante træer mellem Beder og Malling, man fik anlagt en rundkørsel ved Ajstrup skole og trafikdæmpning vi Beder skole.

Af tiltag der endnu ikke er lykkedes er en cykelsti til stranden, få nogle egnede lokaler til fælleshus, samt en folder tilflytter.

I området er der en ildsjæl ved navn Erik Moes. Han er lærer på Jydes Pædagogseminarium. I sin fritid er han leder af Friluftsgården i Fløjstrup, hvor han har mange dyr. På et tidspunkt ønskede han at oprette en friluftbørnehave, men det er sat i bero indtil videre.

Fællesrådet holder deres møder hos de foreninger der er tilsluttet.

Dengang fællesrådet blev oprettet, kæmpede de med kommunen. nu har de et fortrinligt samarbejde. I dag henvender kommunen sig til fællesrådet. hvis der skal ske noget i lokalområdet

Fællesbladet udgives af: Se pdf – klik har

Opslagstavlen i Fællesbladet. Se pdf – klik her