Fastelavnssoldaternes sange


Foto 1982 Klar til indmarch i Malling Skoles Gymnastiksal. Traditionen med fastelavnsdrenge stammer her på egnen fra 1922.
1982 fejrede man 60 års jubilæum.

Fastelavns-sangen fra Ajstrup 

 1. nu har vi fastelavn igen
  det er en herlig tid
  så går vi rundt til hvermandsdør
  og byder til en fest
  den fest, som vi nu holde vil
  er for at more damerne
  og de, som ønsker at gå
  med, ma møde klokken syv

 2. og herrerne dem byder vi
  til kaffe og til dans
  og for at hilse kongen god
  som I nu kronet har
  men kronen den er ej af guld
  den er kun flettet af papir
  og navnet det er ligefuld
  det er vor konge her.

 3. så takker vi for gaven god,
  som I os skænket har
  og ønsker alle og enhver
  en glædelig fastelavn
  og vil I nu, som vi nu vil
  at more jer i fastelavn
  så modes vi til denne tid
  i vores forsamlingssal.

fredag klokken syv. 

FASTELAVNSSOLDATERNES SANG I
FULDEN – FLØJSTRUP – BEDER

Mel: “Det er så godt at ha’ ryggen ret”

Til fastelavn skal der penge til
når vi med damer blot danse vil
lad mønter i bøssen nu springe så tonerne rigtig kan klinge.

Nu tak for gaven så byder vi
til kaffe, boller og dans og spil
på torsdag ja så er der gilde
vel mødt kom nu ikke for silde.

Fastelavnsvise fra Fulden.

Musikkerne kørte foran i hestevogn. 1922.

Mel. “Marken er mejet”.

Se her har I atter vi lystige Svende
i broget Skrud, og båret frem på vældig Gangers Hov,
vi skulde dårlig de Fuldener kende
om ikke vor Fortjeneste, I gav os Pris og Lov.
Ved vor Kongefærd slår vi på vort Sværd,
og siger Spyt i Bøssen for vi er jo Penge værd.

Vi takker for alt hvad I velvilligt yder
og byder Eder til at se på vores Kongefest
der kun de muntreste Toner der lyder
thi muntre er de Svende som I skuer her til Hest
Tak det skal I ha nu vi tar herfra
og vi som Kvittering giver Jer et højt Hurra.

FASTELAVNSSOLDATERNES SANGE I MALLING.

Denne sang blev sunget første gang i 1923 af drengene i Malling – senere blev teksten ændret lidt da pigerne for nogle få år siden kom med.

Melodi: Det er så godt at ha’ ryggen ret.

Vi ønsker gilde i fastelavn
at more sig er jo kun til gavn,
for sådan en flok piger og drenge,
men dertil vi mangler lidt penge.

Hvis De en gave os skænke vil,
vi glade bli’r og si’r tak dertil,
for vel er vi raske pi’r og drenge,
men fattige er vi for penge.

Vi takker store, vi takker små
for gaven, vi fik – vi må vid’re gå,
for vi skal jo også samle penge
til alle de andre pi’r og drenge.

Denne sang blev sunget nogle år i stedet for den ovenfor.
Melodi: I alle de riger og lande.

Se her mine venner så kære,
se dagen vi mindes de små
med fanen vi glade frembærer
og følger vor konge tro.

Vi ta’r os den frihed at bede
en gave De skænke os vil,
så vi kan til festen med glæde
os svinge i dans efter spil

Vi takker de gamle og unge,
vi takker de store og små
for gaven, de rakte vor konge.
Vi hermed farvel byde må.

Tilbage til Fastelavnssoldater