Oliemaleri af Einar Michelsen

Nyerhvervelse maj 2017.

Gave fra Genbrugsen i Malling.

Motivet er den åbne bøgeskov med anemoner i skovbunden.

For lokalhistorikeren er afbildningen af, hvordan skovarbejderne stablede det kløvede brænde interessant.

“Jen meter klov” – en meter kløvet brænde.

Arkivet har i forvejen 3 malerier af Einar Michelsen, der er født 1890. Han boede på Fuldenvej 70 fra 1930 til ca. 1950. I sydgavlen på nr. 70 ses stadig det ateliervindue, som han fik sat i.

Han fandt sine motiver i omegnen. Han malede rigtig meget, men udstillede aldrig.