Gadebilleder – side 6

Nu havde næsten alle et sort/hvidt TV og mange havde bil. Men alle sådanne ændringer sker langsomt. Og på landet slår de typisk senere igennem end i byerne.

Livet gik på sin vis sin stille gang i stationsbyen. Men byen voksede støt i løbet af 60’erne Der blev udstykket byggegrunde fra bøndernes jorde. På luftfotoet – side 4 Malling i 1956 kan man se tre gårde midt i byen. De to blev revet ned allerede inden 1960. Jordene blev udstykket til parcelhusgrunde samt til den nye skole. Kun Toftegården tættest på banen blev bevaret. Her blev drevet landbrug indtil 80’erne.

Billede 5 – Toftegård. Den sidste af Mallings tre by-gårde. Der blev drevet landbrug herfra indtil nedrivningen i slutningen af 80’erne. Foto 1973

Malling og børnene

At være barn i Malling i 60’erne var ganske udmærket. Ens fritid begyndte, når skolen var ovre. Der var ikke et hav af fritidstilbud at vælge imellem. Dog var det muligt at gå til gymnastik i gymnastikforeningen. Det foregik i skolens gymnastiksal. Man kunne gå til dans på kroen eller spille fodbold på et idrætsanlæg lige uden for byen. Der var også spejdere i Malling. Det var blåmejserne, der huserede. Men for det meste legede vi med de andre børn på vejen, hvor vi boede. Der var mange børn i de nye villakvarterer, der efterhånden skød op, så det var ikke svært at finde selskab.

Store og små, drenge og piger legede sammen. Vi spillede rundbold og langbold på vejen. EIler vi legede “put” og “tik” (gemmeleg og fangeleg). Man cyklede rundt for at udforske byen, gik på besøg hos hinanden og legede på gårdene, hvis man kendte nogen der. Det var især sjovt og populært i høsttiden. Bare man var hjemme til “spisetid”, var der ikke så megen indblanding fra de voksnes side.

Videre til side 7 – klik her