Glimt fra Besættelsestiden

i Beder-Malling 1940-1945 – civile foreninger mod luftangreb og sabotage af Malling Sivvarefabrik. 80 årsdag d. 9.april 2020 for besættelsen af Danmark.

Fortalt af Beder-Malling Arkiv v/ arkivleder Kirsten Williams.

Hvad skete der i Beder-Malling
I en landkommune som vores ikke det store- folk forsøgte at få hverdagen til at fungere så godt som muligt. Ulemper og restriktioner som rationering, mørklægning og udgangsforbud var lige så generende her som andre steder.

Mord var der heldigvis ikke. Sabotage 12x mod Odderbanen, de fandt dog alle sted i forstæderne til Aarhus. To gange blev Sivvarefabrikken brændt ned, den ene gang med katastrofale følger for to brandmænd.
Både Stat og kommuner opfordrede til dannelse af frivillige foreninger ”Hjælp til selvhjælp” i tilfælde af luftangreb eller evakuering af befolkningen. Det lokale sociale liv blomstrede i alle fem år -der var utallige foredrag, alsang, bal og sammenkomster af alle slags. Den historie må fortælles en anden gang.

Besættelsesmagten i området
Påbud om mørklægning af vinduer trådte i kraft straks efter 9. april. Der etableres en luftmeldepost på ca. 20 mand på toppen af Ennehøj i Malling Bjerge. Deres opgave var at melde til kommandocentralen i Århus om de flyvemaskiner, der passerede posten.
To bygninger blev beslaglagt til kontor: Forsamlingshuset på Beder Landevej og Villa Irene på Rodalsvej i Malling. På kontorene skal læger, dyrlæger, jordemoder mv. fx hente passersedler til kørsel om natten. Starupvej 6 er periodisk beslaglagt, ligeså Beder Gartnerskole i 3 måneder. I efteråret 1944- 45 beslaglægges Landbrugsskolen, og undervisning aflyses.
De sidste to år er der i omegnen af 200 tyske soldater i området. I forhold til et befolkningstal på 1828 i Malling og 667 i Beder har de fyldt ganske meget.

Luftværnsforeningen i Beder-Malling Kommune.
I hele landet blev der oprettet civile luftværnsforeninger, der skulle hjælpe med luftbeskyttelsen i tilfælde af angreb fra de allieredes side. På det konstituerede møde på Malling Kro august 1942 var alle byens spidser til stede: Stationsforstander Andersen Malling bliver formand, næstformand mejeribestyrer Højsgaard Beder, købmand Dich Malling kasserer. Mandagen efter holdes et offentligt møde med 200 deltagere, hvor lederen af Foreningen i Odder holder foredrag. Fra centralt hold udgives alverdens vejledninger om, hvordan man skal forholde sig under et angreb. I løbet af fem år oplevede Odder og Omegn omkring 500 overflyvninger, hvoraf ca. 100 gav anledning til luftalarm.

Danske Kvinders beredskab (DKB). De Danske Lotter er en del af Dansk Luftværnsforening.
Formålet er at medvirke til uddannelse af kvinder indenfor medhjælp til sanitets-og hospitalsvæsen og ved evakuering. Der oprettes en afdeling i Malling 1942 og Beder-Ajstrup i 1943. Malling går i efteråret 42 i gang med tilberedning af marmelade til uddeling- sukker er rationeret. De indsamler frugt og samles på De gamles hjem for at tilberede den. Marmeladen uddeles så til alle interesserede. Der var vist lidt skepsis overfor projektet det første år. I hvert fald annoncerer DKB flere gange med, at der er mere til afhentning. I 1943 går det betydeligt bedre med at få marmeladen afsat. I 1943 har de to afdelinger oprettet et depot for børneudstyr og medicin til katastrofebrug. DKB nedlægger sig selv i 1946 og depoterne uddeles til værdige trængende.

Armbind og nål fra DKB stemplet af politimesteren i Odder. Hjemmesyet armbind fra Røde Kors

Røde Kors
Røde Kors holder juli 1943 sit første møde i Malling, hvor den lokale afdeling oprettes under ledelse af fru biografejer Svendsen i Malling Bio. Opgaven er at afholde samariterkurser bl.a. i kunstigt åndedræt og forbinding- ”lægen kan jo ikke være alle steder på en gang”. Kurset strækker sig over 12 gange, underviser er læge Viggo Kelstrup Malling

Malling Sivvarefabrik
I juli 1944 opretter Robert A. Koch en sivvarefabrik i Malling bagved Dampmøllen. Der var mangel på råvarer, og siv gror lokalt. Sivsko produceres i stort antal, men også sivmåtter og tæpper, som bl.a. værnemagten anvendte til kamuflage. I april 1945 udsættes fabrikken for sabotage og brænder ned. De få skure der er tilbage, brændes af 14 dage efter. Desværre kommer to brandmænd alvorligt til skade, da de bliver ramt af en mur, der styrter sammen. Redningsinspektør fra Aarhus Chr. Koch og frivillig smedemester Gissel er begge indlagt på hospitalet i flere måneder. Gissel må i 1946 sælge sin forretning i Malling.
Koch har tidligere været havemand hos en hotelejer i Mossø, der også forarbejdede sivtæpper, og har forretninger sammen med en grosserer fra Aarhus. Alle tre arresteres i 1945 og dømmes i 1946 som værnemagere med tab af fortjeneste og fortabelse af valgret. 

Cykelhandler Kristian Nielsen og møller Søren Pedersen står ved lastbilen, som bliver beslaglagt af besættelsesmagten i 1940