Grøn Guide i Beder, Malling og Ajstrup

Denne site er en del af en rapport fra Kulturambulancen, Netværker april 1997. Klik her for introduktion og indhold

—-0000—-

Den grønne guide blev oprettet pr 1/1 1997.

Ideen er opstået på baggrund af en konference, der blev afholdt i 1987, hvor det blev besluttet at verden skulle blive grønnere. Den Norske statsminister Gro Harlem Bruntland blev formand for en arbejdsgruppe, der skulle arbejde videre med forslag til milieubeskyttelse. Den næste konference blev afholdt i Rio. Det var i 1992, hvor et af hovedbudskaberne blev, tænk globalt – handel lokalt.

Danmark har afsat penge til en grøn fond, der er placeret i energiministeriet. Af de penge kan der søges om støtte til de initiativer i lokalområderne. Den grønne guides løn betales med 70% fra den grønne fond og de 30% fra kommunen.
I Århus er der 3 som har deres eget lokalområde at arbejde i.

I Beder [Malling og Ajstrup blev Birgit Buhl ansat den 1 /1 1997. Hun er biolog, men der ingen uddannelseskrav. De væsentligste krav har været, at ansøgeren skal være meget udadvendt,være kontaktskabende og målrettet så ideer bliver ført til ende for at se om de er bæredygtige. Fællesrådet er den nærmeste sparringspartner. I fællesrådet er der 80 forskellige foreninger repræsenteret.

Et af Birgit Buhls første tiltag var at afholde et borgermøde omkring den grønne livsstil. Der kom ca 50 og det syntes hun at var flot. Det blev et godt møde og deltagerne kom med mange forslag til grønne tiltag. Der kom forslag om genbrug både af vand og tøj, fremstilling af kompost, samt opsamling af regnvand til blomster og skylning af tøj. Området har en grøn livstilsgruppe, der har eksisteret ca. 2 år.